IDA TR-netværk Sjælland

Netværket for tillidsrepræsentanter og- suppleanter i kommuner, regioner og kommunale forsyningsselskaber i Østdanmark (øst for Storebælt).

På møderne udveksles erfaringer vedrørende løn- og arbejdsforhold, så vi kan give de gode ideer videre til hinanden. Derudover tages, der aktuelle emner op, som f.eks. overenskomsten, lønforhandlinger og lønniveauer.

Kom og deltag, og lær nogle gode kollegaer at kende

Hvis du ønsker at få mere at vide eller vil deltage i vores netværk, så henvend dig venligst til Lone Randi Faber, lrf@m.ida.dk, der er netværksadministrator.