Se resultatet af IDA-valget 2019

Formanden for IDAs valgudvalg, Søren Vang Fischer, offentliggjorde fredag eftermiddag resultatet af IDA Valg 2019. Se hvordan mandatfordelingen bliver i det nye Repræsentantskab.

IDA-valg 2019 - resultat og mandatfordeling

Valget til Repræsentantskabet – IDAs Folketing – er nu afgjort. Mandatfordelingen er ændret betydeligt. Den nye liste ” Innovation, Trivsel og Moderne ledelse” strøg ind i Repræsentantskabet med 9 mandater.

Det nye repræsentantskab træder sammen den 11. maj og vælger bl.a. Hovedbestyrelse og formand.

Valgdeltagelsen kom op på 20,04 pct. – en betydelig forbedring i forhold til 2016, hvor den var 10,84 pct. I alt stemte 17.247 IDA-medlemmer til valget.

Mandatfordeling 2019

Udvikling fra 2016 til 2019

Se flere valgresultater (pdf)

  • Se hvilke kandidater, der blev valgt
  • Se suppleanter
  • Udvikling i stemmeprocent
  • Regionale stemmeprocenter

Valgbog 2019 (pdf)

Offentliggørelse:

Formanden for IDAs valgudvalg, Søren Vang Fischer, offentliggjorde resultatet af IDA Valg 2019 fredag, den 12. april:

Stemmeprocenten blev: 20,04 pct.

13 lister (partier) stillede op til valget. På idavalg.dk kan du læse alt om listernes mærkesager, og hvem der stillede op som kandidater på listerne. Se lister og kandidater her.

Det nye repræsentantskab vælger hovedbestyrelse og formand på sit første møde den 11. maj 2019.

IDAs medlemmer vælger 61 repræsentantskabsmedlemmer ved valget.

Studiemedlemmer udpeger 4 repræsentantskabsmedlemmer via et netværk af studerende fra studenterorganisationer ved alle uddannelsesinstitutioner, STEM Students. Studiemedlemmer stemte derfor ikke direkte ved valget.

Afstemningsperioden var 26. marts – 11. april.

Ingeniøren har fulgt valget nøje og følger op på resultatet på Ing.dk.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med IDA-valg 2019, er du velkommen til at kontakte IDAs valgsekretariat på idavalg@ida.dk

Registrering af lister og kandidater foregår i henhold til Retningslinjer for IDA-Valg 2019 (pdf).

IDAs repræsentantskab blev valgt i 2016 for en tre-årig periode.

Til Repræsentantskabet 2016-2019 er der valgt i alt 65 medlemmer. Heraf er 61 medlemmer valgt af og blandt kandidatmedlemmerne og 4 medlemmer af og blandt studiemedlemmerne.

IDA valg 2016 Resultatet offentliggjort 29. april (03:52):

Offentliggørelse af Resultat 2016 (Video)

IDAvalg 2013

Til Repræsentantskabet 2013-2016 blev der valgt i alt 65 medlemmer. Heraf 61 medlemmer valgt af og blandt kandidatmedlemmerne og 4 medlemmer af og blandt studiemedlemmerne.

Resultatet af IDAvalg 2010

Fortsættelse af valget

Til Repræsentantskabet 2010-2013 er der valgt 61 medlemmer af og blandt IDAs kandidatmedlemmer.