Koncernen

IDA har en række datterselskaber, der driver virksomheder relateret til IDAs kerneområder indenfor videndeling og rådgivning af ingeniører, IT-professionelle og naturvidenskabelige kandidater.