IEF-Fonden

IEF-Fonden har til formål at højne den faglige kompetence og samfundsmæssige forståelse hos ingeniører, IT-professionelle og naturvidenskabelige kandidater ved at udvikle og tilbyde fortsat uddannelse.

Du har mulighed for at søge om tilskud til relevant efter- og videreuddannelse, såfremt du er Ingeniør eller naturvidenskabelig kandidat, og du er registreret ledig hos en a-kasse. Ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i opsagte stillinger kan ligeledes opnå tilskud, efter samme regler som ledige.

Du har mulighed for, at opnå 55 % i tilskud til efter- og videreuddannelse i ind- og udland. IEF-Fonden yder tilskud til fagtekniske, sproglige samt personligt udviklende kurser, arrangementer og konferencer m.v.

Der ydes tilskud til kursusafgiften samt befordring med billigste offentlige transportmiddel (2. klasse, DSB m.v.)

Dokumentation for de givne forhold vedlægges ansøgningen. Sammen med ansøgningen skal også indsendes dokumentation for at kursusafgiften er betalt.

Max. 7000 kr. pr. år
Inden for et kalenderår kan der max. udbetales 7.000 kr. i tilskud sammenlagt til kursusafgift og befordring i forbindelse med kursusdeltagelse. Der kan IKKE overføres ubrugte midler fra år til år.

Uddelingerne fra Fonden indberettes til SKAT.

Ansøgningsskema
Brug ansøgningsskemaet. På side 2 i ansøgningsskemaet kan du læse lidt mere om reglerne.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til ordningen er du velkommen til at kontakte Annette Terp Andersen, tlf. 33 18 47 65 eller ata@ida.dk

Kontakt IEF-Fonden

IEF-Fonden
c/o IDA
Kalvebod Brygge 31-33
DK-1780 København V

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 15.00

Telefon: + 45 33 18 47 65

Mail: ata@ida.dk

IEF-fonden arrangerer aften- og dagkurser for yngre kandidater. de koster fra 225 - 625 kroner.

Kommende kurser for yngre kandidater

Tilmelding
Klik på linket herunder og find en samlet oversigt over alle arrangementerne. Klikker du på de enkle arrangementstitler, kan du læse mere. Det er også der du finder tilmeldingsknappen. Husk at have kreditkortet klar til betaling.

 

Spørgsmål

Spørgsmål til kurserne m.v. kan rettes til Annette Terp Andersen, ata@ida.dk eller tlf. 33 18 47 65.

Som nyuddannet kan du få sparring på CV og ansøgning i forbindelse med jobsøgning.

Som forberedelse til en sparringssamtale med en af IEFs karriererådgivere, vil vi opfordre dig til at bruge CV-assistenten, der hjælper dig med at udarbejde et CV, som du kan bruge som grundlag.

Du kan også deltage i en række forskellige workshops, vi udbyder, hvor der er fokus på udarbejdelse af CV og ansøgning, forberedelse til jobsamtale og jobsøgning via netværk.

IEF-fondens medarbejdere

Anne Skanderby
Afdelingschef
ask@ida.dk
33 18 46 01

Annette Terp Andersen
Kursussekretær
ata@ida.dk
33 18 47 65

Kenneth Carstensen
Karrierekonsulent
kca@ida.dk
33 18 97 46

Kim Knudsen
Karrierekonsulent
kkn@ida.dk
33 18 97 40

Lise Dan
Karrierekonsulent
Lid@ida.dk
33 18 97 48

IEF-fondens bestyrelse

IEF-Fondens virksomhed ledes af en bestyrelse, som omfatter:

Thomas Damkjær Petersen (formand)
Søren Vang Fischer (næstformand)
Malene Matthison-Hansen
Jørgen Weber
Niels Tønning

Bestyrelsesdata

Selskabsform og vedtægter

IEF-Fonden er en almenvelgørende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

IEF-fondens vedtægter (nov. 2018).

God fondsledelse

IEF - god fondsledelse 2015

IEF - god fondsledelse 2016

IEF - god fondsledelse 2017

IEF_god_fondsledelse_2018

IEF - god fondsledelse 2019

IEF - god fondsledelse 2020