IDAs medarbejdere

IDAs 245 medarbejdere understøtter både vision og initiativer fra IDAs politiske ledelse, og rådgiver medlemmer direkte om karriere, løn- og arbejdsvilkår. IDA har kontorer i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Data & Digitale Kanaler

Teamet rådgiver forretningen omkring digitale kanaler, data og brugen af disse - og sikrer, at data og indsigter sættes i værk og benyttes af forretningen til at løfte IDAs strategi ud fra et self-service princip.

Digitalisering og IT

Afdelingen varetager drift af IDAs platforme og infrastruktur, udvikler digitale løsninger og integrationer, driver videreudvikling af applikationer, sikrer kvalitet i data og laver analyser og AI ovenpå data, samt håndterer IT-sikkerhed og privacy.

Engineer the future

IDA er en af kræfterne bag Engineer the Future. Sammen med virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer arbejder vi for at øge børn og unges begejstring for teknologi og naturvidenskab og for, at flere unge tager en STEM-uddannelse.

HR

Afdelingen beskæftiger sig med personaleadministration, rekruttering, ansættelse og introduktionsprogrammer for nye medarbejdere, intern kompetenceudvikling, fastholdelse og afvikling, optimering af trivsel samt arbejdsmiljøorganisationen i IDA.

IDA Conference

IDA Conference afholder hvert år flere forskellige møder, konferencer og events. 36 medarbejdere er fordelt på køkken, restaurant, booking, salg, reception samt teknik. IDA Conference er et datterselskab under IDA.

IDA Forsikring

Afdelingen rådgiver om medlemskab af IDA og forsikringer til medlemmer af IDA. Den står for kontingenter og opkrævninger, samt tilbud og oprettelse af forsikringer.

IDAs direktørgruppe

IDAs direktørgruppe er hovedforbindelsen mellem IDAs politiske ledelse med formanden i spidsen og IDAs ansatte.

Jura

Vi rådgiver alle IDAs offentligt ansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold generelt. Afdelingen forhandler alle IDAs overenskomster på det offentlige arbejdsmarked og bistår tillidsrepræsentanterne i klubarbejdet og ved lokale forhandlinger.

Ledelsessekretariatet

Afdelingens opgaver er at betjene formand, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet og direktørgruppen. Herudover varetager afdelingen ledelsesinformation, strategiudvikling, målstyring, risikovurdering og GDPR-compliance.

Ledelse & Kurser

Afdelingen står for IDAs efteruddannelsestilbud, IDA Learning, der tilbyder kurser inden for ledelse, projektledelse, personlig udvikling og faglig kompetenceudvikling. Afdelingen er ansvarlige for ledelsesområdet og for projektlederområdet.

Marketing og Kommunikation

Afdelingen arbejder med at brande og markedsføre IDA, herunder redaktionelt indhold, kampagneplanlægning, grafisk design og digitalt materiale.

Politik, Analyse og Presse

Politik, Analyse og Presse udfører politisk interessevaretagelse, sekretærbetjening af IDAs politiske udvalg, pressekontakt og analyser.

Politisk betjening & Lokal synlighed

Afdelingen sikrer medlemmernes arbejdsvilkår ved aktiv politisk deltagelse i: Ansattes Råd (AR), IDA Privat, IDA Offentlig, Akademikerne (AC) og Akademikernes A- kasse. Derudover varetager og styrker afdelingen medlemmernes lokale indflydelse, synlighed samt arbejdsmiljø ved indsatserne IDA på job og IDA arbejdsliv. Afdelingen står også for afholdelse og gennemførelse af arrangementer, undervisning, kampagner og projekter til gavn for medlemmerne.

Personlig Udvikling og Karriere

Afdelingen arbejder med karriererådgivning, udvikling og afholdelse af arrangementer. Afdelingen står for indsatser, der understøtter Tech Start-up virksomheder og selvstændige. Afdelingen tilbyder mentorforløb, coachingforløb og outplacementforløb.

Teknologi, Netværk og Regioner

Afdelingen har i samspil med de fagtekniske selskaber og regionale enheder ansvaret for at understøtte den teknologiske vidensformidling medlemmerne imellem i form af konferencer, arrangementer, kurser, webinarer, podcast og community aktiviteter.

Unge og Telemarketing

Ungeområdet står for hvervning af medlemmer på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder ved studiestart hvert efterår. Herudover arbejdes der med fastholdelse af nyuddannede og telemarketing.

Vækst og Innovation

Afdelingen sikrer medlemsvækst og fastholdelse igennem ydelsesudvikling, salgsarbejde, deltagelse i messer og konferencer med henblik på hvervning, udvikling af handlingsplaner for IDA på området.

Økonomi

Afdelingen beskæftiger sig med en lang række opgaver indenfor bogholderi, økonomistyring, regnskaber. Herunder ledelsesrapportering, lønadministration og administrations- og huslejeaftaler.