IDAs medarbejdere

IDA har 350 medarbejdere fordelt på 4 kontorer i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Mød alle medarbejderne og se IDAs organisationsdiagram her.

Data og Indsats

Teamet rådgiver forretningen omkring digitale kanaler og data og sikrer, at data og indsigter sættes i værk og benyttes af forretningen til at løfte IDAs strategi.

Digital Udvikling & Arkitektur

Afdelingen varetager bl.a. drift af IDAs platforme og infrastruktur, udvikler digitale løsninger og integrationer samt håndterer IT-sikkerhed og privacy.

Engineer the Future

Vi samarbejder med uddannelsessteder, interesseorganisationer og virksomheder om at øge børn og unges begejstring for teknologi og naturvidenskab.

HR

HR arbejder bl.a. med personale-administration, rekruttering, ansættelse og onboarding samt trivsel og arbejdsmiljøorganisationen i IDA.

IDA Conference

IDA Conference afholder møder, konferencer og events. Medarbejderne er fordelt på køkken, restaurant, booking, salg, reception samt teknik.

IDA Forsikring

Afdelingen rådgiver om medlemskab af IDA og forsikringer til medlemmerne. De står for kontingenter, opkrævninger samt tilbud og oprettelse af forsikringer.

IDAs direktørgruppe

IDAs direktørgruppe er hovedforbindelsenmellem IDAs politiske ledelse med formanden i spidsen og IDAs ansatte.

Jura & Arbejdsvilkår

Vi rådgiver alle IDAs offentlige- og privatansatte medlemmer. Afdelingen forhandler IDAs overenskomster på det offentlige og private arbejdsmarked.

Ledelsessekretariatet

Afdelingen betjener formand og den politiske organisation, samt direktørgruppen, strategi, målstyring, risikovurdering og GDPR.

Ledelse & Kurser

Afdelingen driver IDAs efteruddannelses-tilbud, IDA Learning, med kurser inden for ledelse, projektledelse samt personlig og faglig kompetenceudvikling.

Marketing & Kommunikation

Afdelingen arbejder med at brande og markedsføre IDA, herunder redaktionelt indhold, kampagneplanlægning, grafisk design og digitalt materiale.

Politik, Analyse & Presse

Politik, Analyse og Presse udfører politisk interessevaretagelse, sekretærbetjening af IDAs politiske udvalg, pressekontakt og analyser.

Personlig Udvikling & Karriere

Afdelingen arbejder med karriere-rådgivning. Vi understøtter start-ups og selvstændige, og tilbyder mentor-, coaching- og outplacementforløb.

Teknologi, Netværk & Regioner

Vi sørger for teknologisk videns-formidling blandt medlemmer ved at afholde kurser, webinarer mv. i samspil med fagteknikere og regionale enheder.

Unge & Telemarketing

Teamet står for hvervning og fastholdelse af nye studiemedlemmer på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Vækst og Innovation

Afdelingen sikrer medlemsvækst og fastholdelse via bl.a. ydelsesudvikling, salg og messedeltagelse mhp. hvervning og udvikling af handlingsplaner.

Økonomi

Afdelingen beskæftiger sig med opgaver indenfor bogholderi, økonomistyring og regnskaber. Herunder ledelses-rapportering, lønadministration mm.

Se IDAs organisationsdiagram

Hvordan hænger IDAs sekretariat sammen?