IDAs medarbejdere

IDAs 245 medarbejdere understøtter både vision og initiativer fra IDAs politiske ledelse, og rådgiver medlemmer direkte om karriere, løn- og arbejdsvilkår. IDA har kontorer i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

IDAs direktørgruppe

IDAs direktørgruppe er hovedforbindelsen mellem IDAs politiske ledelse med formanden i spidsen og IDAs ansatte.

Ledelsessekretariatet

Afdelingens opgaver er at betjene formand, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet og direktørgruppen. Herudover varetager afdelingen ledelsesinformation, strategiudvikling, målstyring, risikovurdering og GDPR-compliance.

Politik, Analyse og Presse

Politik, Analyse og Presse udfører politisk interessevaretagelse, sekretærbetjening af IDAs politiske udvalg, pressekontakt og analyser.

HR

Afdelingen beskæftiger sig med personaleadministration, rekruttering, ansættelse og introduktionsprogrammer for nye medarbejdere, intern kompetenceudvikling, fastholdelse og afvikling, optimering af trivsel samt arbejdsmiljøorganisationen i IDA.

Økonomi

Afdelingen beskæftiger sig med en lang række opgaver indenfor bogholderi, økonomistyring, regnskaber. Herunder ledelsesrapportering, lønadministration og administrations- og huslejeaftaler.

Marketing og Kommunikation

Afdelingen arbejder med at brande og markedsføre IDA, herunder redaktionelt indhold, kampagneplanlægning, grafisk design og digitalt materiale.

 

Kanaler og Målgrupper

Teamet arbejder med kampagner, udvikling og drift af de digitale kanaler.

 

Digitalisering og IT

Afdelingen varetager drift af IDAs platforme og infrastruktur, udvikler digitale løsninger og integrationer, driver videreudvikling af applikationer, sikrer kvalitet i data og laver analyser og AI ovenpå data, samt håndterer IT-sikkerhed og privacy.

Unge og Telemarketing

Ungeområdet står for hvervning af medlemmer på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, herunder ved studiestart hvert efterår. Herudover arbejdes der med fastholdelse af nyuddannede og telemarketing.

Teknologi, Netværk og Regioner

Afdelingen har i samspil med de fagtekniske selskaber og regionale enheder ansvaret for at understøtte den teknologiske vidensformidling medlemmerne imellem i form af konferencer, arrangementer, kurser, webinarer, podcast og community aktiviteter. 

Personlig Udvikling og Karriere

Afdelingen arbejder med karriererådgivning, udvikling og afholdelse af arrangementer. Afdelingen står for indsatser, der understøtter Tech Start-up virksomheder og selvstændige. Afdelingen tilbyder mentorforløb, coachingforløb og outplacementforløb.

Ledelse & Kurser

Afdelingen står for IDAs efteruddannelsestilbud, IDA Learning, der tilbyder kurser inden for ledelse, projektledelse, personlig udvikling og faglig kompetenceudvikling. Afdelingen er ansvarlige for ledelsesområdet og for projektlederområdet.

Rådgivning Offentlig

Vi rådgiver alle IDAs offentligt ansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold generelt. Afdelingen forhandler alle IDAs overenskomster på det offentlige arbejdsmarked og bistår tillidsrepræsentanterne i klubarbejdet og ved lokale forhandlinger.

Rådgivning Privat

Vi rådgiver alle IDAs privatansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold. Afdelingen forhandler private overenskomster og øvrige lokale aftaler. Vi rådgiver selvstændige, globale og internationale ansættelser, samt sociale og arbejdsskadesager. 

Politisk betjening & Lokal synlighed

Afdelingen sikrer medlemmernes arbejdsvilkår ved aktiv politisk deltagelse i: Ansattes Råd (AR), IDA Privat, IDA Offentlig, Akademikerne (AC) og Akademikernes A- kasse. Derudover varetager og styrker afdelingen medlemmernes lokale indflydelse, synlighed samt arbejdsmiljø ved indsatserne IDA på job og IDA arbejdsliv. Afdelingen står også for afholdelse og gennemførelse af arrangementer, undervisning, kampagner og projekter til gavn for medlemmerne.

Vækst og Innovation

Afdelingen sikrer medlemsvækst og fastholdelse igennem ydelsesudvikling, salgsarbejde, deltagelse i messer og konferencer med henblik på hvervning, udvikling af handlingsplaner for IDA på området.

Engineer the future

IDA er en af kræfterne bag Engineer the Future. Sammen med virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer arbejder vi for at øge børn og unges begejstring for teknologi og naturvidenskab og for, at flere unge tager en STEM-uddannelse.

IDA Forsikring

Afdelingen rådgiver om medlemskab af IDA og forsikringer til medlemmer af IDA. Den står for kontingenter og opkrævninger, samt tilbud og oprettelse af forsikringer.

IDA Conference 

IDA Conference afholder hvert år flere forskellige møder, konferencer og events. 36 medarbejdere er fordelt på køkken, restaurant, booking, salg, reception samt teknik. IDA Conference er et datterselskab under IDA.