Ledelsessekretariatet

Afdelingens opgaver er at betjene formand, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet og direktørgruppen. Herudover varetager afdelingen ledelsesinformation, strategiudvikling, målstyring, risikovurdering og GDPR-compliance.

Merete Storr-Hansen

Merete Storr-Hansen

Afdelingschef

Nina Seierup von Ahnen

Nina Seierup von Ahnen

Direktionssekretær

Kathrine Anker Kofoed

Kathrine Anker Kofoed

Politisk chefkonsulent

Mette Holck

Mette Holck

Formands- og direktionssekretær

Monika Kiss

Monika Kiss

Direktionssekretær

Peter Presmann

Peter Presmann

PA-kommunikationsrådgiver

Nikkie Høgh Kyhse-Andersen

Nikkie Høgh Kyhse-Andersen

Konsulent

Ea Leighton Andersen

Ea Leighton Andersen

Data Protection Officer

Trine Bendix Knudsen

Trine Bendix Knudsen

Strategi- og projektstyringskonsulent

Ida Elmdal Thagesen

Ida Elmdal Thagesen

Studentermedarbejder