Forskningsalliancen er et samarbejde mellem Dansk Metal, DI, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) samt Ingeniørforeningen, IDA. Hovedformålet med samarbejdet er at få øget den offentlige forskningsbevilling fra 1,0% til 1,5 % af BNP i 2030.

Vil du vide mere?

Billede af René Flege Højmark

René Flege Højmark

Chefkonsulent i IDA