Arrangement

AFLYST - Innovationsledelse

Innovationsledelse: At skabe, drive og lede innovationsprocesser for at opnå forretningsmæssig succes

Tirsdag d. 23. september 2014

Kl. 17:00 - 21:30

Fra 9.500 kr.

 

Beskrivelse

Innovationsledelse er til dig:
• Der vil have øget forståelse for, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovative processer i projekter og udviklingsindsatser, og opnå nytænkning og en forbedring af virksomhedens innovationsprocesser og resultater.
• Der vil have konkrete værktøjer til at bedre at tackle de udfordringer, som man kan møde i forbindelse med udformningen og igangsættelsen og gennemførelsen af indsatser – store som små - der har en innovativ karakter.
• Der vil koble kursets teoretiske perspektiver og værktøjer til egen praksis, ved at du gennem forløbet arbejder praksisnært med en konkret innovationsudfordring, som du allerede arbejder med eller står overfor at skulle igangsætte.

Målgruppe:
• Linjeledere og projektledere med større eller mindre erfaring, der ønsker at få overblik over de grundlæggende elementer inden for innovationsledelse, og enten allerede arbejder med igangværende innovationsindsatser eller ønsker at forberede sig grundigt inden den første innovationsindsats skal gennemføres.
• Medarbejdere på vej til den første opgave med at drive innovationsindsatser i egen organisation.

Udbytte:
Kurset i innovationsledelse giver dig en helhedsforståelse for hvordan innovationsprocesser skabes, drives og ledes hen mod forbedrede resultater i virksomheden. Deltagere, der står foran at skulle igangsætte et innovationsforløb, får desuden mulighed for at få afprøvet uddannelsens perspektiver og værktøjer i egen praksis, og deltagere der arbejder med igangværende innovationsindsatser opbygger en teoretisk og metodisk sikkerhed, som de kan sætte i relation til egen innovationsindsats og som kan give anledning til justeringer og ændringer i det eksisterende set-up.

Fokus:
Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Du lærer om:
• Hvad er innovation
• Innovationsmodellen og trinene i modellen
• Indhegning af innovationsudfordringen
• Innovationsprocessen i praksis, hvorfor, hvordan, hvornår og hvem
• Indsamling af viden gennem brugerdrevne innovationsmetoder
• Analyse af data gennem opbygning af vidensvæg
• Opstart af løsningsprocesser
• Ideudvikling og prioritering på mulige løsninger på bagrund af de indsamlede data
• Konceptualisering ud fra data
• Prototyper og samskabelse af konkrete løsninger med andre aktører
• Hvordan prototyper kan præsenteres
• Hvordan det videre innovationsforløb kan planlægges og ledes helhedsorienteret

Når du kommer hjem, har du:
• Øget forståelse for, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i projekter, og forståelse af
hvordan innovationsprocesser skabes, drives og ledes i en virksomhed.
• Viden og erfaring med konkrete værktøjer til at tackle de udfordringer, som man kan møde i
forbindelse med udformningen og igangsættelsen af indsatser, der har en forretningsmæssig
innovativ karakter
• En forståelse for, hvordan teori og værktøjer kan anvendes og tilpasses til innovationsforløb i din
egen praksis
• Inspiration og kompetence til at lede dit næste innovationsprojekt med fokus på brugerinvolvering

Program:
Programmet er bygget op over følgende kursusaftener med tilhørende hjemmearbejde:

Inden modulet:
Deltagerne udvælger og beskriver en konkrete innovationsudfordring, som der ønskes løsninger på at håndtere. Det anbefales, at udvælgelsen sker i samarbejde med nærmeste leder, for at sikre, at det er en udfordring, der er opbakning til at arbejde med, og derved gøre udfordringen så praksisnær som mulig. Beskrivelsen er ca. en sides omfang i en udleveret skabelon.

Kursusaften 1 – d. 23/9: Innovationsmodellen og indhegning af udfordring
Fokus på at skabe et fælles metodeapparat gennem kendskab til innovationsmodellen, samt konkret arbejde med hvordan udfordringen indhegnes og skaleres. Hjemmearbejdet består i at indhegne udfordringen, ud fra de metoder, der er introduceret på kursusaften 1 og herefter beskrive udfordringen endeligt i den fælles skabelon.

Kursusaften 2 – d. 30/9: Sæt brugeren i centrum - Indsamle viden gennem brugerdrevne innovationsmetoder
Fokus på indsamle empiri og viden om innovationsudfordringen, ved at inddrage relevante aktører, og anvende af konkrete etnografiske metoder til brugerdreven innovation. Hjemmearbejdet består i at indsamle empiri og viden omkring egen innovationsudfordring, ved at anvende teorien og de etnografiske metoder, som er introduceret på kursusaften 2.

Kursusaften 3 – d. 7/10: Fra data til indsigt - opbygning af vidensvæg og opstart af løsningsproces
Fokus på hvorledes data efterbehandles, herunder at skabe overblik over de indsamlede data, finde mønstre og temaer, og ud fra disse starte en idéudvikling på konkrete løsningsmuligheder.
Hjemmearbejdet består i at analysere og forberede en præsentation af de vigtigste observationer, tendenser og mønstre gennem en vidensvæg, som er introduceret på kursusaften 3.

Kursusaften 4 – d. 21/10: Mulige løsninger og konceptualisering
Fokus på at arbejde videre med mulige løsninger på bagrund af de indsamlede data ved hjælp af konkrete værktøjer til idéudvikling, sortering og konceptualisering. Hjemmearbejdet består i at få færdiggjort koncepterne på egne innovationsudfordringer, og involvere relevante aktører internt og eksternt i ideudvikling og udvælgelse af løsninger.

Kursusaften 5 – d. 28/10: Prototyper og samskabelse af konkrete løsninger med andre aktører
Fokus på visualisering og salg af ideen til nøgleaktører. Herunder hvordan det videre innovations forløb kan designes, så at aktører og deres kontekst kan inddrages i den videre udvikling af en endelig løsning. Hjemmearbejde består i at udarbejde prototyper på egen innovationsudfordring, samt få feedback fra relevante aktører internt og eksternt.

Kursusaften 6 – d. 6/11: Understøt processen - fjern barriererne og forstærk drivkræfterne
Fokus på hvordan det videre innovationsforløb kan planlægges og ledes helhedsorienteret, så der tages hensyn både på interne og eksterne rammer. Desuden afholdes fernisering deltagernes prototyper, og der gives feedback og udveksles erfaringer om løsninger og proces mellem deltagerne.

Oplægsholder:
Sune Knudsen, Implement Consulting Group - Se CV her!

OBS! Bindende tilmelding.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 23. september 2014

Kl. 17:00 - 21:30


Pris

Firmamedlem

9.500 kr.

Medlem af arrangør

9.500 kr.

Ledig

9.500 kr.

Seniormedlem

9.500 kr.

Studiemedlem

9.500 kr.

Medlem

9.900 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

10.900 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

10.900 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

12.900 kr.

Tilmeldingsfrist

16. september 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

310911


Arrangør

IDA Lederforum


Medarrangører

IDA Young Professionals