Arrangement

Ål og gas på Feggesund Færgekro

Feggesund Færgekro er kendt for deres ål - Skive er kendt for en aktiv energipolitik... Kom og hør Karl Krogshede fra Skive Kommunefortælle om projekt Grenlab Skive, et fuldskala forsøgsanlæg, der producerer biogas.

Nykøbing Mors

Fredag d. 21. marts 2014

Kl. 17:00 - 20:00

Fra 100 kr.

 

Beskrivelse

Baggrund for Green Labs DK
Green Labs DK er storskala testfaciliteter til demonstration af nye energiteknologier. De understøtter regeringens vision om, at Danmark skal være et ”grønt teknologilaboratorium”, hvor grønne virksomheder kan få de rette rammebetingelser i innovationskæden fra forskning til marked. Sekretariatet for Green Labs DK ligger i Energistyrelsen.

Greenlab Skive
På baggrund af samarbejde mellem Skive Kommune og HMN Naturgas er der udarbejdet et prospekt for etablering et fuldskala test- og demonstrationsanlæg.

Visionen er at GreenLab Skive skal fokusere på:
• Opgradering af biogas
• Fremstilling af metan
• Raffinering af biogas til brug for biler
• Udvikling af forgasnings gas

Kommunens udviklingsperspektiver
Ambitionen i de kommende år er at gennemføre etablering af et energicenter med et fuldskalaanlæg, der kan udvikle og demonstrere integration af forskellige vedvarende energiformer.

Der skal arbejdes på at opgradere biogas i et omfang, der kan balancere den svingende produktion fra f.eks. vindmøller og solceller i den fremtidige energiforsyning. Energicenteret skal desuden demonstrere, hvordan et integreret energisystem gennem elektrolyse kan omsætte el til grøn gas. Der skal satses på et udvikle et intelligent samspil i udnyttelsen af forskellige energiformer, der sideløbende kan bidrage til den fremtidige energiforsyning og CO2-neutrale drivmidler inden for fremtidens transportsektor.

Arbejdet intensiveres med henblik på at nå målet i Kommunens Klima og Energi Strategi om at være CO2-neutral i 2029. Endvidere er det målet at etablere en mere bæredygtig og uafhængig udvikling i kommunens fremtidige energiforsyning, som på sigt skal føre til lavere energipriser i kommunen.

Læs mere her: www.energibyenskive.dk

Skitseplan er vedhæftet nederst på denne side.

Efter oplægget serveres der ål med kartofler i persillesovs ca. kl. 18.00. Drikkevarer er på egen regning.

 

Praktisk Info

Hvor

Feggesund Færgekro

Feggesundvej 81

7900 Nykøbing Mors


Hvornår

Fredag d. 21. marts 2014

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Ledig

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

185 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

185 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

35


Ledige pladser

17


Tilvalg

Ledsager

185 kr.

Arrangementsnr.

310095


Arrangør

Seniorudvalg, IDA Vestjylland


Medarrangører

Mors-Thy Afdeling, IDA Nord