Arrangement

Arbejdsfællesskaber

Arbejdsfællesskaber: Hvad er de, hvorfor er de en god ide, hvordan gør kan man udvikle dem som arbejdsmiljøprofessionel? Og hvad gør dem interessante for både offentlige og private arbejdspladser?

IDA Mødecenter

Mandag d. 16. september 2019

Kl. 12:00 - 16:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

’Arbejdsfællesskaber’ er opstået som et nyt organisatorisk fokuspunkt, der forventes at kunne skabe både bedre kvalitet i opgaveløsningen og stærkere faglige og kollegiale fællesskaber. De har derfor vakt stor interesse i f.eks. Københavns Kommune, hvor de både optræder som strategisk dagsorden i samarbejdsfora og i form af metoder, som arbejdsmiljøprofessionelle kan understøtte udviklingen af arbejdspladsens opgavefællesskaber med. Interessen ses også hos private arbejdspladser, hvor Tivoli og fem andre arbejdspladser indgår i et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på at fremme arbejdsfællesskaberne.

Vi sætter fokus på, hvad meningen er: Hvordan arbejdsfællesskaber kan forstås, hvilke spørgsmål de er svaret på, og hvordan de kan fremmes og udvikles. Samtidig undersøger vi, hvordan arbejdsfællesskaber ser ud, når de oversættes fra offentlige til private arbejdspladser og når de foregår i agile projektorganiseringer og nye rammebetingelser.

Hør hvorfor arbejdsfællesskaber både appellerer til Tivoli og til Københavns Kommune. Og mød en række spændende oplægsholdere: En politiker, en organisationskonsulent, en proceskonsulent, en arbejdsmiljøkoordinator og en projektleder, der giver perspektiver på, hvad arbejdsfællesskaber er i dag, og hvordan de udvikles.

Program:
Der bydes på en sandwich fra kl. 12.00 og de faglige indlæg starter kl 12:30:

12:.30: Velkommen ved arrangørgruppen

12.40: Jan Hoby, næstformand i BUF HovedMED, Københavns Kommune: Hvad er arbejdsfællesskaber? Og hvorfor er de en rigtigt god ide at satse på?
Jan Hoby har været initiativtager til at sætte arbejdsfællesskaberne på dagsordenen i Københavns Kommune, og har stor succes med at ’sælge dem’ til de andre forvaltninger – og til kommuner landet over. I et engageret oplæg og dialog med mødedeltagerne hører vi, hvordan han begrunder behovet – og hvordan arbejdsfællesskaberne er svaret.

13.25: Katrine Brenner, Organisationskonsulent, Arbejdsmiljø København: Hvordan skaber man gode arbejdsfællesskaber i praksis?
Arbejdsmiljø København har udviklet et metodekatalog på 17 værktøjer til at udvikle arbejdsfællesskaberne – fordelt på fire forskellige dimensioner:
• Det organisatoriske arbejdsfællesskab
• Det opgaverettede arbejdsfællesskab
• Det kollegiale arbejdsfællesskab
• Det sociale arbejdsfællesskab

14.10: Pause

14.30: Julie Dinesen, Partner i Projekthuset Aron, og procesansvarlig i Core Culture, og Christine Fonager Willumsen, Arbejdsmiljøkoordinator i Tivoli og teamleder i Core Culture: Når arbejdsfællesskaber oversættes til private arbejdspladser

Core Culture er et udviklingsprojekt der har til mål at udvikle et ledelsesværktøj, som ledere i privatlivet kan benytte for at udvikle stærke arbejdsfællesskaber med det formål at forebygge og reducere stress.
Projektet er støttet af Velliv Foreningen med opstart oktober 2018 og afslutning marts 2021. På dette oplæg vil Julie Dinesen og Christine Fonager Willumsen dele de læringspointer og findings projektet har fundet indtil videre, i henhold til udvikling af arbejdsfællesskaber i det private erhvervsliv.

15.45: Opsamlende drøftelse og take aways
Opsamling på centrale temaer og opmærksomhedspunkter ved arbejdsfællesskaber – for deltagerne og for oplægsholderne.

16:30: Tak for i dag fra IDA Arbejdsmiljø

Arrangørgruppe: Peter Hansen, Signe Tønnesen Bergmann, Mette Elise Larsen, Sol Mette Jensen og Mads Kristoffer Lund, IDA Arbejdsmiljø.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33


Hvornår

Mandag d. 16. september 2019

Kl. 12:00 - 16:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

250 kr.

Medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Studiemedlem

250 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

300 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 15. september 2019

Kl. 23:59


Antal pladser

65


Ledige pladser

6

Arrangementsnr.

332694