Arrangement

Årsmøde i Maskinteknisk Gruppe København (MKBH)

Mandag d. 04. marts 2013

Kl. 18:45 - 20:15

Gratis

 

Beskrivelse

Maskinteknisk Gruppe, Københavns Region afholder årsmøde med følgende dagsorden.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det regionale arbejde i 2012
    Beretning om arbejdet i selskabet i 2012

3. Fremlæggelse af gruppens reviderede regnskab
    Præsentation af selskabets regnskab for 2012

4. Fremtidigt arbejde og budget for gruppen i 2013

5. Indkomne forslag

6. Udpegning og indstilling af gruppens ledelse

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være ledelsesgruppen i hænde senest 14 dage inden.

MKBH er vært ved en efterfølgende middag kl. 20.30, og derfor er tilmelding nødvendig.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 04. marts 2013

Kl. 18:45 - 20:15


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

15


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

996747


Arrangør

IDA Mechanical København