Arrangement

Bæredygtigt byggeri med DGNB

Hør om baggrund og indhold af den danske bæredygtighedsordning for byggeri. Ordningen er udarbejdet af Green Building Council Denmark og hedder DGNB.

Odense M

Torsdag d. 06. september 2018

Kl. 09:30 - 15:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der kan nu certificeres bæredygtige kontor- og erhvervsejendomme, etage-og rækkehuse, hospitaler, undervisnings- og børneinstitutioner efter ordningen. Desuden kan eksisterende kontorbygninger i drift DGNB-screenes og lokalplaners grad af bæredygtighed kan fastlægges med danske DGNB-kriterier.

Når C.F. Møller udfører projekter med DGNB som projekterings- og udførelsesværktøj, varetages både konstruktør-, arkitekt- og ingeniørdiscipliner; – særligt i de tidlige faser. Kom og hør om deres erfaringer.

Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S har netop færdiggjort et større bæredygtighedscertificeret boligprojekt og har fået erfaringer med materialevalg og hvordan det sikres, at der er fokus på bæredygtighed fra start til slut i projektet.

Dagens program

Modul 1: Introduktion til bæredygtigt byggeri
9.30 Morgenkaffe
10.00 Velkomst v/ Adjunkt Henrik Kryger Madsen, Erhvervsakademiet Lillebælt
10.10 Hvorfor har byggeriets aktører et bæredygtighedsansvar? v/ Lars Holm, MiljøForum Fyn
10.30 Den danske bæredygtighedsordning for byggeri, DGNB v/Thomas Fænø Mondrup, Green Building Council
• Introduktion til DGNB for byområder og bygninger
• Gennemgang af udvalgte DGNB-kriterier
11.15 Opsamling efterfulgt af sandwich og mulighed for networking
Modul 2: DGNB i praksis
12.00 Eksempler på DGNB-certificerede byområder og bygninger v/Thomas Fænø Mondrup
• Fremvisning af DGNB-projekter, heraf ét byområde og tre forskellige bygninger
12.45 DGNB i perspektiv og praksis ved C.F. Møller v/ Bygningskonstruktør mak, DGNB-auditor, Henrik Eltong Sepstrup, C.F. Møller
• Erfaringer
• Metoder
• Værktøjer
13.45 Kaffepause
14.00 DGNB, materialer og cirkulær økonomi
• Linket mellem DGNB, cirkulær økonomi, byggematerialer, genbrug og genanvendelse v/Thomas Fænø Mondrup
14.30 Hvordan sikrer vi, at ambitionsniveauet for bæredygtighed i projekterne fastholdes i hele processen?
v/projektchef Steen Wøldike Gade, Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S.
15.00 Afrunding og slut

Arrangementet udbydes i samarbejde med MiljøForum Fyn - Byggeri.

Se fuld beskrivelse af arrangementet på http://miljoforumfyn.dk/arrangementer/baeredygtigt-byggeri-dgnb/

 

Praktisk Info

Hvor

Cortex Park

Campusvej

5230 Odense M

Yellow Conference Room, Videnbyen


Hvornår

Torsdag d. 06. september 2018

Kl. 09:30 - 15:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

06. september 2018 - kl. 09:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

34


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

328246


Arrangør

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Fyn


Medarrangører

IDA Fyn