Arrangement

Bestyrelseskursus – Forbered dig til professionelt bestyrelsesarbejde Modul 2

Selskabslovgivningen – hovedelementer som bestyrelsen skal have fokus på. Bestyrelsesformandens og bestyrelsesmedlemmernes rolle. Regnskabslovgivningen – hovedelementer som bestyrelsen skal have fokus på.

Kolding

Onsdag d. 28. oktober 2015

Kl. 17:00 - 21:30

Fra 300 kr.

 

Beskrivelse

Kurset er en fortsættelse af Modul 1 med instruktørerne: Advokat Sebastian Ingversen fra LETT Advokatfirma og Chefkonsulent Bjørn Meier fra Kjerulf & Partnere A/S.

Undervisningsform:
Der lægges i programmet og emnerne op til, at deltagerne får mulighed for en aktiv løbende dialog med instruktørerne. Det skulle gerne bidrage til at stof-gennemgangen bliver levende og interessant for deltagerne.

Materiale:
Det på undervisningen gennemgåede materiale udleveres til deltagerne.

Herudover udleveres til hver deltager en ”værktøjskasse” med kopi af relevant lovgivning samt eksempler/inspirationsdokumenter, f.eks. bestyrelsesevaluering, forretningsorden, årshjul, direktionsinstruks.

Indhold:

1. Selskabslovgivningen – hovedelementer som bestyrelsen skal have fokus på

- Overblik over de regler, der er gældende for bestyrelsens arbejde og de enkelte bestyrelsesmedlemmers virke

- Nærmere gennemgang af en række konkrete områder, der har særlig væsentlig betydning for arbejdet som bestyrelsesmedlem i mindre og mellemstore selskaber; herunder (a) bestyrelsens ”værktøjskasse” (vedtægter, forretningsorden og direktionsinstruks), (b) forholdet mellem bestyrelse og ejer, (c) hvem kan indgå aftaler på vegne af selskabet og (d) særlige opmærksomhedsområder, f.eks. udbetaling af udbytte til ejer.

- Betydningen af ejeraftaler aktionæroverenskomster/anpartshaveroverenskomster).

2. Bestyrelsesformandens og bestyrelsesmedlemmernes rolle – råd fra den erfarne bestyrelsesformand

- Med udgangspunkt i instruktørens egne mange årige erfaringer som bestyrelsesformand og -medlem, vil der blive præsenteret en række konkrete og brugbare forslag og anbefalinger, der sikrer at have klarhed og skarphed over ansvar og rolle for bestyrelsesformanden.

- Tilsvarende vil ansvar og roller for de menige bestyrelsesmedlemmer blive gennemgået.

3. Regnskabslovgivningen – hovedelementer som bestyrelsen skal have fokus på

Overblik over de grundlæggende regnskabsmæssige regler.

- Gennemgang af bestyrelsens opgaver og forpligtelser i relation til selskabets økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

- Nærmere gennemgang af udvalgte områder af betydning for regnskabsaflæggelsen, blandt andet (a) værdiansættelse af selskabets aktiver, (b) aktivering af udviklingsomkostninger, (c) selskabets handel med nærtstående og (d) ikke-balanceførte forpligtelser.


Deltagerprisen er inkl. forplejning.

Se alle moduler her:

MODUL 1: 21. september 2015 kl. 17.00 - 21.30 - arr.nr. 315173 Tilmelding nødvendig

MODUL 2: 28. oktober 2015 kl. 17.00 – 21.30 - arr.nr. 315175 Tilmelding nødvendig

MODUL 3: 17. november 2015 kl. 17.00 – 21.30 - arr.nr. 315176 Tilmelding nødvendig

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Hotel Kolding

Kokholm 2

6000 Kolding


Hvornår

Onsdag d. 28. oktober 2015

Kl. 17:00 - 21:30


Pris

Firmamedlem

300 kr.

Medlem af arrangør

300 kr.

Ledig

300 kr.

Medlem

300 kr.

Seniormedlem

300 kr.

Studiemedlem

300 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

800 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

800 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.800 kr.

Tilmeldingsfrist

13. oktober 2015 - kl. 15:00


Antal pladser

31


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

315175


Arrangør

IDA Lederforum Syddanmark