Arrangement

Biobrændsel – udfordringer i hverdagen, ved brand og eksplosion

I forlængelse af IDA-brandtekniks møde i marts om LUBA projektet, vil dette møde fokusere på udfordringer i hverdagen, udfordringer ved selvopvarmning og brand samt udfordringer med støv og eksplosion (ATEX), specielt med fokus på træpiller.

København V

Onsdag d. 20. maj 2015

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

I forlængelse af IDA-brandtekniks møde i marts om LUBA projektet – der var et litteraturstudie af lovgivning og designkrav, vil dette møde fokusere på udfordringer i hverdagen, udfordringer ved selvopvarmning og brand samt udfordringer med støv og eksplosion (ATEX), specielt med fokus på træpiller.

Erfaringerne fra Amager Værket
Amagerværkets ene blok, der er del af kraftvarmeanlægget, blev i perioden 2004-2010 ombygget til at fyre med træpiller. Dette indlæg vil beskrive nogle af hverdagens udfordringer samt erfaringer fra brande i biomassen på Amager Værket.
Ved. Flemmert Danielsen, HOFOR A/S

Udfordringer med støv og eksplosionssikring (ATEX)
Indskibningshavnen Immingham i UK håndterer ca. 6 millioner tons træpiller om året, indlægget vil gennemgå designet, der har haft særligt fokus på udfordringer med støv og eksplosionssikring (ATEX).
Ved. Annette Mortensen, Rambøll 

Selvantændelse i oplagret biomasse
Indlægget handler om en erfaringsopsamling for antallet af selvantændelsesbrande i biomasse i Danmark i en given periode, og bygger hovedsageligt på data fra ODIN (redningsberedskabernes online dataindberetningssystem).
Ved. Rasmus Storgaard Petersen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Nye biomasser på det Europæiske marked – selvopvarmning af biomasse
En generel gennemgang af biomassetyper, som findes eller er på vej ind på det Europæiske/Danske bioenergimarked fx. træflis, træpiller, halm, ris, skræller eller mere eksotiske typer som Empty Fruit Bunches (EFB), rester fra kakao produktion, torrefied biomasse etc.
TI har udviklet en metode til at måle biomassens aktivitet (oxi-press metode). Metoden kan bruges til at vurdere risikoen for selvopvarmning af biomassen.
Ved. Wolfgang Stelte, Teknologisk Institut

Gratis møde iht. IDAs regler.

Medlemskab af IDA Brandteknik er gratis for IDA medlemmer, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Ingeniørforeningen

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

Se mødetavle i receptionen


Hvornår

Onsdag d. 20. maj 2015

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

18. maj 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

314346


Arrangør

IDA Brandteknik