Arrangement

Bygningers reelle energiforbrug til drift

Skandaløse forhold i byggebranchen medfører energiforbrug, som er tre gange højere end det beregnede! Hvordan kan disse forhold afhjælpes?

Onsdag d. 04. maj 2016

Kl. 15:30 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

For knap et halvt år siden gennemførte Bygningsfysisk selskab et arrangement i Århus omhandlende det målte vs. det forventede energiforbrug. Her var fokus på energiberegninger og brugeradfærd. Siden er emnet blevet fremført og flittigt diskuteret i forskellige medier. Det har bekræftet, at bygningernes reelle performance i høj grad afviger fra det beregnede.

En ny undersøgelse fastslår at det målte energiforbrug, til opvarmning af nye fritliggende boliger, er tre gange så stort som det beregnede.

Problematikken har været kendt i mange år, hvor der eksempelvis i artiklen ”Varmeforbruget i nye bygninger er ude af kontrol” fra 2006 i Ingeniøren, blev dokumenteret en overskridelse på mellem 70 og 205% i de undersøgte byggerier. I samme artikel blev følgende fremført: ”Forskere på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU mener ikke, at der er grund til at lave så meget hurlumhej ud af, at det målte energiforbrug overstiger det beregnede”.

I løbet af de sidste ti år er problematikken tydeligvis ikke løst, kun eskaleret. I en af de seneste nyere artikler fremføres det synspunkt at der skal sættes en stopper for de øgede isoleringskrav, og i stedet måles mere på bygningerne og de tilhørende konstruktioner samt installationer.

Men hvilke forhold er det, som egentlig har en afgørende indvirkning på energiforbruget? Og hvordan kan disse optimeres? Er det kvaliteten af klimaskærm eller dimensionering af installationerne? Eller byggesjusk?

I dette arrangement ses på flere eksempler fra byggerier med måleresultater fra konstruktionernes og installationernes performance. Vi vil gennem oplæg og diskussion forsøge at afdække hvilke områder der skal prioriteres, undersøges og opgraderes for at opnå et lavt energiforbrug og godt indeklima.

Program

 • 15 min Intro og velkomst, Sana Saleem, ingeniør og teknisk konsulent hos Papiruld Danmark A/S.
   
 • 20 min Mari Brandl, ingeniør og afdelingsleder hos Rambøll: Projekteret U-værdi I forhold til målt - Konkrete eksempler på hvordan U-værdierne er målt og hvad der har været årsagen til at man ikke har opnået de U-værdier man har projekteret/bygget efter.
 • 20 min. Steffen Petersen, Ph.d., Lektor på Århus universitet: BeReal- beregnet vs. faktisk energiforbrug – Nyt værktøj til undersøgelse af bygningsperformance samt simulering af vinduernes performance.
 • 20 min pause med snacks
 • 20 min. Michael Simonsen, byggeteknisk rådgiver hos Dansk Håndværk: Byggesjusk i byggeriet – Fortsat af vinduernes performance, Fortsat af vinduernes performance, samt fremlæggelse af cases med byggesjusk, fra den virkelige  
 • 20 min Sergio Fox, bygningsingeniør og selvstændig konsulent: Case studies fra den virkelige verden -  Er simple huse (der bruger byggetekniske virkemidler) bedre end komplekse huse (der har mange installationstekniske virkemidler)? Eksempler fra den virkelige verden.
 • 20 min Claus Jørgensen, Teknisk chef hos Sundolitt: Måling af lavpraksis - hvor langt kan man nå med kun isolering? Resultater af energiforbruget for hus udelukkende isoleret med polystyren.
 • 15 min afrunding

Foredragsholdere

 • Sana Saleem, ingeniør og teknisk konsulent hos Papiruld Danmark A/S

 • Mari Brandl, ingeniør og afdelingsleder hos Rambøll

 • Steffen Petersen, Ph.d., Lektor på Århus universitet

 • Michael Simonsen, Byggeteknisk rådgiver hos Dansk Håndværk

 • Sergio Fox, Bygningsingeniør og selvstændig konsulent

 • Claus Jørgensen, Teknisk chef hos Sundolitt

OBS! Du kan også deltage i dette arrangement via live webinar - der kræves særskilt tilmelding til webinaret: se arrangement nr. 318680.

 

Praktisk Info

Hvor

Lokale anvises i receptionen


Hvornår

Onsdag d. 04. maj 2016

Kl. 15:30 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

03. maj 2016 - kl. 15:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

318315


Arrangør

IDA Bygningsfysik