Arrangement

Dansk brobygnings vej til elitestatus

Mandag d. 15. april 2013

Kl. 16:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

De mange store broer bygget i Danmark i det forrige århundrede repræsenterer en enestående historisk udvikling, som har ført til, at danske brobyggere nu er med til at pro-jektere og udvikle de største broer i verden. Udgangspunktet var behovet for at knytte de danske landsdele sammen med faste forbindelser.

I 1930’erne var der vokset en dansk rådgivende ingeniørvirksomhed op med fokus på udvikling og indhentning af nyeste tendenser inden for international brobygning. Det gav mulighed for, at projektet for den nye Lillebæltsbro blev overdraget det danske firma Ostenfeld & Jønson. De mange innovationer i dette projekt blev afsættet for Farø broerne, og gennembruddet med det verdensrekordstore Storebæltsprojekt og Øresundsbroen. Det har ført til nye landvindinger, som anvendes på alle de største nye broer i verden, som Messinabroen med verdens største spændvidde på 3.300 m.

Brobygningen er dermed blevet til en stor eksportartikel for Danmark. Foredraget vil trække linjen gennem denne spændende udvikling frem til nogle af de nyeste udvik-linger i forbindelse med de største udenlandske broer.

 

Pris og tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig via ida.dk/996109. Sidste frist for tilmelding er 14. april 2013.

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 15. april 2013

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Underviser

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

14. april 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

24


Arrangementsnr.

996109


Arrangør

IDA - Historisk Teknologi, HITEK