Konference

DAu konference: IT trends i regulerede industrier

Din automationsløsning skal være fleksibel for at kunne håndtere komplekse og skiftende krav. Formålet med denne konference er at vise eksempler på de nyeste IT-trends blandt førende danske virksomheder indenfor regulerede industrier.

Hillerød

Torsdag d. 02. oktober 2014

Kl. 08:30 - 16:00

Fra 2.500 kr.

 

Beskrivelse

Her er drivkræfterne skærpet lovgivning, nye teknologier samt øgede krav til drift og sikkerhed.

De nye krav er ofte indbyrdes modstridende, komplekse og omskiftelige. Det giver nye udfordringer for automationsløsningerne, som skal være mere fleksible for at kunne leve op til alle disse krav.

Til konferencen vil førende danske virksomheder fortælle om it-løsninger, og du vil høre
erfaringer fra landets fremmeste specialister på området.

Nye myndighedskrav
”Risk and science based approach” er det nye paradigme for validering af systemer pharma- og fødevareindustrien, hvor patient- og fødevaresikkerhed har førsteprioritet.
Det indebærer krav om sporbarhed helt ned til den enkelte tablet eller kylling, hvilket stiller  nye krav  til pakkelinjer  og  styresystemer.  Tilsvarende  stiller  skærpede  EU -direktiver
inden for elektronikområdet  – fx RoHS og WEEE – nye produktkrav, som også har betydning for produktionsprocesserne.

Nye udviklings- og produktionsteknologier
Traditionelt  anvendes  der  papirbaserede  testplaner  og  protokoller  til  dokumentation  af
testforløb, men disse erstattes nu af smarte papirløse systemer. Novo Nordisk har fx introduceret et system, som kaldes eTIMS, hvor alle krav, testplaner, protokoller og rapporter dokumenteres elektronisk.
Kundetilpassede  produkter  vinder  frem  inden  for  mange  brancher.  I  pharma  industrien
hedder det  ”Personalised  drugs”,  dvs. medicin  tilpasset  den  enkelte patients  diagnose/
DNA  profil.  Disse nye  engangsprodukter kommer til  at stille  enorme fleksibilitetskrav  til
produktionssystemet.

Nye drifts- og sikkerhedskrav
Mange  virksomheder  konsoliderer  deres lokale styresystemer  på  færre, større servere,
hvor driften kan køre mere sikkert og til lavere omkostninger. Denne konsolidering understøtter også standardiserings-  og it-sikkerhedshensyn, som er højaktuelle for alle patenthavende produktionsvirksomheder.

Konferencens målgruppe
Konferencen henvender sig især til drifts-  og udviklingsansvarlige for automations-  og itsystemer på virksomheder, hvis produktion er underlagt særligt strenge myndighedskrav.
Det kan dreje sig om produktionsvirksomheder indenfor pharma-, fødevare-  eller elektronikindustrien. Endvidere vil rådgivere, systemintegratorer og it-leverandører indenfor disse brancher kunne få stort udbytte ved at deltage på konferencen.

Se fuld program på her

 

Praktisk Info

Hvor

Biogen Idec

Biogen Idec Allé 1

3400 Hillerød


Hvornår

Torsdag d. 02. oktober 2014

Kl. 08:30 - 16:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

2.500 kr.

Firmamedlem

2.500 kr.

Medlem af arrangør

2.500 kr.

Ledig

2.500 kr.

Medlem

2.500 kr.

Seniormedlem

2.500 kr.

Studiemedlem

2.500 kr.

Tilmeldingsfrist

13. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

75


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

311811


Arrangør

IDA Automation