Arrangement

DdL Fagligt Møde 2016

Dette arrangement er kun for medlemmer af Den danske Landinspektørforening.

Nyborg

Fra fredag d. 05. februar 2016. kl 10:00

Til lørdag d. 06. februar 2016. kl 16:00

Fra 2.000 kr.

 

Beskrivelse

Praktisk om Fagligt Møde 2016

Nyt i år
Værelsestilmelding
I år skal bestilling (og afregning) af overnatning ske direkte hos Hotel Nyborg Strand. Hotellet stiller en web-baseret værelsestilmelding til rådighed på www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016

Ved bestillingen skal du vælge overnatningsdage og værelsestypen, samt navnet på den eller de personer, som du deler værelse med. I kan evt. bestille sammen. Faktisk kan hele firmaet foretage én bestilling og til sidst angive, hvem der er fakturaansvarlig. Der vil så blive sendt én faktura, eller betalingen kan ske online via kreditkort. Værelsesbestillingen skal ske senest mandag den 25. januar 2016

Dette gælder ikke studerende, som skal reservere overnatning hos sekretariatet (se senere).

Betaling
Kan foretages pr. faktura eller online til både hotellet (for værelset) og til foreningen (for mødegebyr og forplejning). Gælder ikke studerende.

Udstillingen
Hotellet har indviet en nye vandre/udstillingshal på den ’anden’ side af de store mødelokaler. Kaffen vil blive serveret dér i udstillingen – bortset fra fredag formiddag, hvor kaffe/morgenbrød er det sædvanlige sted. Sekretariatet flytter også lokalitet efter registreringen om fredagen til den nye hal.

Forplejning
Vi genindfører natmad fredag, men som egen bestilling, så den ikke er inkluderet i middagen.
Vil du have natmad skal du derfor afkrydse i ’natmadsfeltet’.

Studerende
Skal tilmelde sig overnatning og fællestransport ved mail til fagligtmode@ddl.org.

TILMELDING

Dette arrangement er kun for medlemmer af Den danske Landinspektørforening.

Første tilmeldingsfrist
Er søndag den 13. december 2015. Ved tilmelding efter denne dato forhøjes mødegebyret med ekstragebyr på 1.000 kr.

Anden tilmeldingsfrist
Er fredag den 8. januar 2016. Ved tilmelding efter denne dato forhøjes mødegebyret med et yderligere ekstragebyr på 1.000 kr.

Sidste tilmeldingsfrist
Er mandag den 1. februar 2016, kl. 12:00. Der kan ikke tilmeldes efter denne dato.

Forhåndstilmelding til sessioner
Afkryds, hvilke sessioner, du forventer at deltage i. Vi bruger afkrydsningen som et signal om en forhåndsinteresse, når vi booker lokaler på hotellet.

Værelsesbestilling hos Hotel Nyborg Strand
Frist for bestilling af værelser er mandag den 25. januar 2016.
Ved afbestilling efter denne dato hæfter man som udgangspunkt for udgifter til overnatning, med mindre hotellet kan afhænde værelset til anden side.

Værelsesreservationen foregår via www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016. Gælder ikke studerende!

Forplejning
Kaffe/te, frugt, vand og kage i løbet af dagene er inkluderet i mødegebyret.

Fredag
Frokostbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 250 kr.
Middagsbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 285 kr.
Natmad inkl. 1 øl/sodavand: 100 kr.

Lørdag
Frokostbuffet inkl. 1 øl/sodavand: 250 kr.
Festmiddag (3 retter, vin/øl, kaffe/te, natmad og underholdning): 950 kr.

Afmelding
Ved afmelding inden mandag den 1. februar 2016, kl. 12.00, slipper du for mødegebyr, evt. ekstragebyr og omkostninger til forplejning.
Ved afmelding – uanset årsag – efter den 1. februar, kl 12.00, hæfter du for tilmeldt forplejning, men slipper for mødegebyr og evt. ekstragebyr.

Afmelding kan kun foretages skriftligt på fagligtmode@ddl.org. Foreningen tilbyder ikke en afbestillingsforsikring.

Pensionister
Betaler mødegebyr på 500 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 1.500 kr.
Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 2.500 kr.

Studerende
På 5.-10. semester kan deltage med transport, overnatning og forplejning betalt af foreningen.
Du skal være medlem af Landinspektørforeningen.

Mødegebyret er 300 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 1.300 kr. (Og det ER det!)
Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 2.300 kr.

Du kan kun vælge fakturabetaling ved tilmeldingen.

Transport
Vil du deltage i fælles transport fra København eller Aalborg tidlig fredag morgen med hjemtransport lørdag eftermiddag, skal du senest fredag den 8. januar 2016 sende en mail til fagligtmode@ddl.org. Fællestransporten bliver i bus, hvis der er tilstrækkeligt antal tilmeldte. Ellers organiserer vi transporten i tog eller bil med 4 personer. Sekretariatet afklarer, hvorledes transporten foregår, når vi ser på antal tilmeldinger.
Hvis der bliver mulighed for biltransport yder foreningen kørselsgodtgørelse efter statens regler, men kun hvis tilskuddet er lavere end de tilsvarende samlede udgifter til offentlig transport.  Skriv i mailen, hvis du evt. stiller bil til rådighed.

Overnatning
Foreningen giver overnatning fra fredag til lørdag i 3-sengs værelser.
Du skal senest fredag den 8. januar 2016 sende en mail til fagligtmode@ddl.org med navne på dine værelsesfæller. Vi prøver at efterkomme alle ønsker.

Forplejning
Foreningen giver forplejning fra fredag frokost til og med lørdag frokost.
Kryds af ved tilmeldingen, selv om der står et beløb. Beløbet annulleres, inden foreningen sender en faktura.


Arbejdsløse
Fuldtidsarbejdsløse (tilmeldt jobcenteret) betaler ikke mødegebyr ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
Fra mandag den 14. december 2015 er det samlede mødegebyr på 1.000 kr.
Fra lørdag den 9. januar 2015 er mødegebyret 2.000 kr.

Fuldtidsarbejdsløse kan få tilskud til transport svarende til billigste offentlige transport til Nyborg. Kører I flere i samme bil betales kørselsgodtgørelse efter statens regler, men kun hvis tilskuddet er lavere end de tilsvarende samlede udgifter til offentlig transport. Tilskuddet overføres til pengeinstitut efter mødet.
Henvend dig til sekretariatet under mødet.


Overnatning – på Hotel Nyborg Strand
Reserveres via www.conferencemanager.dk/Landinspektor2016, Der afregnes direkte med hotellet. Værelserne er til rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 10.30 på afrejsedagen.

Hotellet har oplyst disse priser inkl. morgenmad:
Enkeltværelse: 875 kr.
Delt dobbeltværelse: 497 kr.
Delt 3-sengsværelse: 398 kr.

Mødegebyr
Mødegebyret er 2.650 kr. ved tilmelding senest søndag den 13. december 2015.
Fra mandag den 14. december 2015 er mødegebyret 3.650 kr.
Fra lørdag den 9. januar 2016 er mødegebyret 4.650 kr.

Moms
Mødegebyret er momsfri.
Øvrige beløb er inkl. moms

Faktureringsadresse
Afkryds/notér betaler/faktureringsadresse.
Hvis du arbejder i en offentlig institution, så skriv EAN.nr.
Vi kan desværre ikke dele din faktura mellem dig og din arbejdsplads.

Betaling
Betaling for mødegebyr og forplejning kan enten ske ved, at vi sender en faktura eller ved online betaling ved tilmelding.
Gælder ikke studerende.

GENERALFORSAMLING 2016 i Den danske Landinspektørforening

Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling, fredag den 5. februar 2016, kl. 20.00 på Hotel Nyborg Strand med afholdelse af valg til bestyrelsen.

Dagsorden gennemføres efter § 10 i Lov for Den danske Landinspektørforening som følger:
1. Valg af dirigent og 2 sekretærer
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fastlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter til forening og fond
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand
7. Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af politisk revisor og én revisorsuppleant
9. Valg af 2 medlemmer til ALF-bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til ALF-bestyrelsen
11. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
12. Eventuelt

Foreningens mangeårige formand Henning Elmstrøm har meddelt, at han ønsker at træde tilbage ved dette valg.

På generalforsamlingen behandles ethvert forslag eller emne, som et medlem har forelagt bestyrelsen inden den 15. december 2015. Forslag eller emner sendes til sekretariatet på ddl@ddl.org.

Fra foreningsloven § 10:
Stk. 6 Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger foretages med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne og via foreningens hjemmeside med dagsorden og evt. fremsatte forslag.
Stk. 7 Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest ugedagen før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og/eller via anden elektronisk form.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Henning Elmstrøm
Formand

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg


Hvornår

Fra fredag d. 05. februar 2016. kl 10:00

Til lørdag d. 06. februar 2016. kl 16:00


Pris

Ledig

2.000 kr.

Studiemedlem

2.300 kr.

Seniormedlem

2.500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

4.650 kr.

Medlem

4.650 kr.

Tilmeldingsfrist

01. februar 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

600


Ledige pladser

133


Tilvalg

Session 1: Teknologi - fredag kl. 13

0 kr.

Session 2: Planlægning - fredag kl. 13

0 kr.

Session 3: Ejendomsret - fredag kl. 13

0 kr.

Session 4: Teknik/URV - fredag kl. 15

0 kr.

Session 5: Planlægning - fredag kl. 15

0 kr.

Session 6: (grund)Data - fredag kl. 15

0 kr.

Session 7: Hvad siger leverandørerne om trends og fremtiden? - fredag kl. 17

0 kr.

Session 8: Campus Place - Aalborg Universitet - fredag kl. 17

0 kr.

Session 9: Ledelse - for landinspektører med dagligt ledelsesansvar - fredag kl. 17

0 kr.

DdL generalforsamling - fredag kl. 20

0 kr.

Under 30 - Det internationale islæt - lørdag kl. 11.15

0 kr.

Plus 67 - Dansk Institut for Internationale studier - lørdag kl. 11.15

0 kr.

PLF Møde - lørdag kl. 13

0 kr.

ALF Møde - lørdag, kl. 13

0 kr.

Danica - lørdag kl. 11.15

0 kr.

Arbejdsliv: Omstilling – fra bureaukrati til det fleksible arbejde - lørdag kl. 11.15

0 kr.

Overnatning 4/2

1.035 kr.

Fredag frokostbuffet

200 kr.

Fredag middagsbuffet

228 kr.

Fredag natmad

80 kr.

Lørdag frokostbuffet

200 kr.

Lørdag festmiddag

760 kr.

Arrangementsnr.

316298


Arrangør

Landinspektørforeningen