Arrangement

Det nye kraftvarmeanlæg - energitårnet

Roskilde

Mandag d. 19. marts 2012

Kl. 17:30 - 20:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

KARA/NOVEREN opfører et nyt kraftvarmeanlæg i Roskilde. Det nye kraftvarmeanlæg – Energitårnet forventes at blive sat i drift i 2013.

Energitårnet bliver et topmoderne byggeri med mange klima- og miljømæssige fordele.

Det nye anlæg blok 6 bliver bygget i nyeste teknologi, der er langt bedre end den ældre og forældede teknologi i de to gamle ovne, som det nye anlæg erstatter. Det har en langt højere effektivitet, fordi det kan udnytte energien fra affaldet meget bedre.
Budgettet for det samlede byggeri er på 1.3 mia. kr. eksklusive byggerenter.

Energitårnet er en arkitektonisk perle. Arkitekturen spiller en vigtig rolle i det nye byggeri. Der har været udskrevet en international arkitektkonkurrence, hvor den anerkendte hollandske arkitekt Erick van Egeraat i 2008 vandt blandt seks indbudte arkitekters forslag.

Arkitektfirmaet Egeraat har i sit forslag taget afsæt i, at der bliver lånt fra kendte og ukendte referencer i lokalområdet. Bygningen signalerer inspiration fra Roskilde Domkirke. Byggeriet er nært knyttet til lokalområdet og markerer med de mange referencer den lokale nærhed. Byggeriets volumen er udtryk for de store visioner og de miljømæssige gevinster, som rækker ud over de regionale grænser.

Når det nye kraftvarmeanlæg står færdigt, vil byggeriet med sine 50 meter i højden og et tårn på 98 meter være et markant bygningsværk. Energitårnet bliver synligt fra mange steder i Roskilde og omegn både dag og nat.

Desuden skal vi se rundvisning på blok 5, som behandler 20 tons affald i timen. producerer 15 MW el og 40 MW fjernvarme. 21 kg. damp/sek. 40 bar 400 grader med Vådt røggasrensning

Der er sandwich, vand og kaffe.

Deltagelse er gratis

 

Praktisk Info

Hvor

KARA/Noveren

Håndværkervej 70

4000 Roskilde


Hvornår

Mandag d. 19. marts 2012

Kl. 17:30 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

15. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

25


Arrangementsnr.

125600


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland