Arrangement

Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation

Konceptudvikling, benchmarking, uddannelse og sagsforankring

København SV

Torsdag d. 07. juni 2018

Kl. 09:30 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Udvikling af byggelogistik kan skabe en bedre produktivitet, kvalitet og reducere miljøbelastningen fra byggeriet, samt give mindre trængsel på vejene. Men vi har i de seneste 20 år ikke set mange konkrete initiativer, der tænker i logistik på tværs af byggeriets værdikæde. Det bør der ændres på!

”Årsagen er, at byggelogistik har været under radaren i den daglige byggeledelse og tillige ikke fylder noget

i branchens uddannelser. Vi har dermed ikke udnyttet de indlysende muligheder,” siger deltagerne i udviklingsprojektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Efter 4 års arbejde afslutter de projektet med en ny SBi-anvisning og en åben konference torsdag den 7. juni 2018 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

På konferencen vil de involverede bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, undervisere og forskere fremlægge erfaringer og perspektiver fra projektet. Deltagerne vil desuden drøfte, hvordan de kan anvende erfaringerne på kommende byggesager så byggelogistik bliver en integreret del af den måde, virksomhederne tilrettelægger deres processer og produktion på. Der er også behov for at accelerere dviklingen og herunder sætte fokus på styrket samarbejdet mellem byggeriets parter og leverandørerne, samt sikre at der sættes fokus på byggelogistik i branchens uddannelser.

Konferencen er delt i to sessioner, som hver behandler aktørernes forskellige roller i leverancekæden i henholdsvis et fysisk og et digitalt spor. I indlæggene vises modeller, metoder og praktiske eksempler, og der lægges op til en dialog om den fremtidige udvikling og hvordan organisationerne kan medvirke til forankring af byggelogistik i sektoren.

Program:

Kl. 9:30 Registrering og morgenkaffe

Kl. 10:00 Session 1: Samarbejde, udvikling på sagen og uddannelse i byggelogistik Bygherrekrav til logistik, drift af byggeplads og håndtering af lagre og transporter af byggevarer, materiel og affald til og fra bygningen. Styrkelse af samarbejdet i leverancekæden mellem bygherre, projekterende, udførende og leverandører. Udvikling og træning på byggepladsen samt grund- og efteruddannelse i byggelogistik.

Dagens program og introduktion til byggelogistik i praksis. Projektpartner Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU København.

Udbud og opfølgning på byggelogistik hos bygherre og projekterende. Erfaringer fra bygherre/projekterende.

Styring af byggeplads og leverancer efter lokationsplaner for bygningsdele. Erfaringer fra udførende.

Kl. 11:00 Kaffepause

Kl. 11:20 Leveranceservices, sampakning, levering ved indbygningsstedet og handelsaftaler. Erfaringer fra leverandører.

Uddannelse, læring på byggepladsen og tværfaglige kompetencer. Projektpartner Allan Ruben Dam, PKE-consult.

Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. Dialog med organisations-repræsentanter.

Kl. 12:40 Frokostpause

Kl. 13:30 Session 2: Konceptudvikling, teknologianvendelse og datahåndtering

Udvikling af logistikkoncepter med teknologistøtte og teknologiens anvendelse i planlægning og erfaringsopsamling i leverancekæden. Håndtering af logistik-, miljø- og produktivitetsdata for transporter, lagre, byggeplads og udførelse af bygningsdele. Samordning af data gennem leverancekæden og forslag til benchmarking på sags-, virksomheds- og sektorniveau.

Introduktion til konceptudvikling, teknologianvendelse og datahåndtering. Projektpartner Finn Zoëga, Teknologisk Institut.

Digitalisering af bygningsdele, lokationsplaner, leverancer og byggeplads. Erfaringer fra projekterende/udførende.

Den dynamiske byggeplads, lokationsstyring og opmåling med droner. Erfaringer fra udførende/underleverandør.

Kl. 14:30 Kaffepause

Kl. 14:50 Leverandørens digitale styring af transporter, lagre, lagerhotel og handel. Erfaringer fra grossist/transportør.

Data om logistik, miljø og produktivitet og benchmarking fra sag til sektor. Projektpartner Michael Henriques, MOE A/S, Tetraplan.

Forankring i byggesager, virksomheder, skoler og organisationer. Dialog med organisationsrepræsentanter.

Kl. 16:10 Opsamling og afslutning

Kl. 16:30 Slutter

 

Praktisk Info

Hvor

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

A.C. Meyers Vænge 15

2450 København SV


Hvornår

Torsdag d. 07. juni 2018

Kl. 09:30 - 16:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

30. maj 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

39


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327007


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

IDA Mechanical Sjælland

IDA Sjælland