Arrangement

EVA Temadag: Nye anlægsteknikker

Nyborg

Torsdag d. 20. september 2018

Kl. 09:30 - 15:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Næste EVA Temadag bliver afholdt torsdag 20. september 2018 i velkendte, gode rammer på Hotel Nyborg Strand. Overskriften for temadagen er ”Nye anlægsteknikker”.

Anlægsbranchen ligger aldrig stille. Nye udfordringer skal løses samtidig med at der skal effektiviseres og optimeres. Derfor bliver der rundt i landet udviklet og afprøvet nye, spændende teknikker.

På programmet er præsentation af en række af disse nye og spændende anlægsteknikker. Der er både nogle der er helt nye og eksperimenterende, men også nogle der er taget i drift og dermed kan give et godt bud på anlægs- og driftsomkostninger, erfaringer med driften og ikke mindst om resultaterne lever op til forventningerne.

Kom og hør en lang række spændende indlæg i et godt selskab!

Programmet er gengivet nedenfor, og vil ligeledes kunne findes på EVA-udvalget hjemmeside www.evanet.dk.

Morgenmad 9:30

Velkomst 10:00

Del 1 10:00 – 11:00
Kloakering med vakuumsystemer
Efter en lang periode i ”skammekrogen” har der inden for de seneste år været en stigende interesse for vakuumsystemer. Er vakuumsystemerne ved at få sin renæssance eller er der tale om en døgnflue? Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer fra Mariagerfjord Vand a|s, som i 2017 idriftsatte et vakuumsystem til afledning af spildevand fra ca. 250 sommerhuse, og som pt som pt. er ved at etablere vakuumsystem for yderligere ca. 750 sommerhuse. EnviDan er bygherrerådgiver på projektet.
Søren Holm Andersen, Envidan

Fra gyngende grund til færdigt bassin med cementstabilisering.
Det blev under udførelsen af renovering af et åbent bassin i Værløse for Novafos konstateret at den udbudte traditionelle løsning med membran, dræn og grusopbygning ikke var den ideele løsning, hvorfor der i samarbejde med entreprenøren blev valgt at udføre en alternativ anlægsmetode til bassinrenovering med cementstabilisering af bassinbund og sider
Martin Christensen, Rambøll

Pause 11:00-11:10

Del 2 11:10-12:00

Skybrudsledninger
Tilslutning af regnvandsstikledninger ved No Dig løsninger
Frederiksberg Forsyning etablerer nye ø 2000 mm skybrudsledninger under Femte Juni Plads, Dalgasboulevard og Nyelandsvej ved tunnelering. Indledningsvis vil der blive givet en kort introduktion af projektet v. Jesper Lindholm.
For at minimere gener fra traditionel gravning mest muligt udføres der No Dig løsninger for tilslutning af stikledninger udført inde fra tunnelrørene. Forskellige metoder vil blive gennemgået v. Poul Erik Christensen.
Jesper Lindholm, Krüger A/S og Poul Erik Christensen, Østergaard

Konstruktion af transportbånd til flytning af opgravningsjord i bymidter.
For at minimere de trafikale gener for trafikanterne på Odenses mest trafikerede gade,Vestre Stationsvej ,hvor Odense Banegård ligger ud til, har T C ANLÆG konstrueret et transportbånd, der flytter opgravningsjorden til bag gravekasserne og således sparer kørslen ud i trafikken.
Torben Clausen, TC Anlæg

Frokost 12:00-13:00

Del 3 13:00-14:15
Kalkstabilisering sikrer øget genanvendelse af ressourcer
I partneringsamarbejdet mellem Silkeborg Forsyning A/S, Arkil A/S og EnviDan A/S er der udviklet en ny metode, som øger genanvendelsen af lerjord. På grund af et stort behov for at udskifte den eksisterende råjord, opstod idéen med at anvende kalkstabilisering af råjorden. Problemet var at der i våde perioder var store krav til bæreevne sammen med etablering af store rør i stor dybde, som gjorde, at der skulle udskiftes store mængder lerjord. Lerjord der under tørre forhold sagtens kunne genindbygges blev altså under våde forhold udskiftet med sand.
Partneringsamarbejdet har således udviklet en metode, hvor det er muligt at kalkstabilisere den eksisterende våde lerjord og derved genindbygge jorden igen. Dette giver mindre jordtransport og dermed mindre co2 udledning samt en større genanvendelse af de eksisterende ressourcer.”
Finn Hjerrild Johansen, Envidan

Kontrolordningen og Svovlbrinte-robot
Præsentation af Kontrolordningen For Ledningsrenoveringer og bulletiner fra No-Dig verdenen.
- Præsentation af KLR, organisationen bag og dens formål.
- Præsentation af produkter optaget i KLR, kravspecifikationer og tekniske bestemmelser.
- Præsentation af nye produkter og initiativer i No-Dig verdenen med KLR briller.
Kenn Henrik Lange, Ikast-Brande Spildevand A/S og Flemming Springborg, Teknologisk Institut

Kaffe 14:15-14:30

Del 4 14:30-15:30
Innovative afvandingsløsninger
Med udgangspunkt i netop etableret LAR løsning i Krogsbølle for VandCenterSyd vil ACO præsentere eksempler på systemer til klimasikring og regnvandshåndtering udført i Danmark.
Den konkrete sag i Krogsbølle består af tag- og vejafvanding via en nytænkning af linjedræn, der kombinerer kantsten med afvandingsrender og fører vandet til recipient.
Hans Olsen, Adm. Direktør ACO Nordic A/S
Søren Kjærsgaard, Rådgivende vandtænker, ACO Nordic A/S.

Grisetrug i stor fællesledning
I Langelinie i Odense er et ”grisetrug” støbt ind en større fællesledning. Dette er for at gøre den mere selvrensende ved tørvejrsflow. Hør om formål, etablering og de første driftserfaringer.
Hans Møller, Aarsleff

Afrunding og afslutning 15:30

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg


Hvornår

Torsdag d. 20. september 2018

Kl. 09:30 - 15:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

1.300 kr.

Medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.450 kr.

Tilmeldingsfrist

19. september 2018 - kl. 23:59


Antal pladser

100


Ledige pladser

20


Arrangementsnr.

328631


Arrangør

EVA udvalget