Arrangement

Fagteknisk og regionalt formandsmøde

Fra fredag d. 01. november 2013. kl 16:00

Til lørdag d. 02. november 2013. kl 14:00

Gratis

 

Beskrivelse

Indbydelse til formandsmøde
Mødet foregår: Fredag den 1. november kl. 16.00 – lørdag den 2. november kl. 14.00 i Ingeniørhuset, København.

Programmet byder på oplæg og workshops, der kan bidrage til dit daglige virke som formand – og der vil være rig lejlighed til at netværke på tværs af IDAs selskaber og regioner.

Havnerundfart

Forud for selve mødet har vi arrangeret en guidet havnerundfart til Nordhavnen, hvor By & Havn vil fortælle om de omfattende byudviklingsprojekter i netop denne del af Københavns havn. Havnerundfarten samler dig op ved kajen ud for Ingeniørhuset kl. 15:00 og returnerer til IDA kl. 16:30.

Program
Formandsmødet indledes af formand Frida Frost, som vil fortælle om Hovedbestyrelsens aktuelle arbejde med den strategiske indsats for perioden 2014-2016. Efterfølgende kigger en repræsentant fra temaåret kort forbi og giver en status på de ting, der er opnået gennem de to år, hvor temaåret har kørt. Dette følges op af endnu et kort visit fra IDAs nye netværk for design og innovation. Fredagens eksterne inspiration handler om enneagramtypologi, et redskab der bl.a. hjælper til med at definere, hvilken type du er og giver en større indsigt i bestyrelsens samarbejdsrelationer og optimering af rekrutteringsprocessen. Vi opfordrer dig til at tage den gratis test, som bliver sendt til dig inden formandsmødet. Testen danner grundlag for dialogen på mødet. Vi slutter dagen af med middag samt netværk og hygge i Tårnet.

Lørdagen byder på et kort oplæg om mulige platforme for virtuelt samarbejde mellem enhederne og en række work-shops, hvor du bl.a. kan prøve at oprette et arrangement i IDAs mødesystem, se nye muligheder for udtræk, som bl.a. understøtter behovet for overblik på arrangementer og økonomi, høre om mødetekster der virker, se hvordan IDAs unge medlemmer bruger Podio og Dropbox og få mulighed for at komme i dialog med Hovedbestyrelsens kontraktudvalg. IDAs IT-chef slutter lørdagen af med et sidste oplæg om status på IDAs mødesystem. Inden turen igen går hjemad, vil der blive serveret en dejlig frokost.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb vil vi fremsende en mail, hvor du kan vælge, hvilke workshops du ønsker at deltage i.

Personlighedstest (CoreProfile)
Forud for mødet beder vi dig gennemføre en personlighedstest, der hedder CoreProfile. Testen bliver sendt af firmaet Corefinder. Det er selvfølgelig helt frivilligt, om du har lyst til dette – men testen er anonym, og det vil gøre det sjovere at deltage i mødet, hvis du kender din egen profil. Normalpris for testen er kr. 695,- Du betaler selvfølgelig ikke noget, når du deltager via formandsmødet.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig formandsmødet via IDAs hjemmeside på www.ida.dk – arrangementsnummer 307930. Alternativt kan du henvende dig til Henriette Bloch Vejbæk hbv@ida.dk
 
Husk ved tilmelding at tilkendegive, hvilken enhed du repræsenterer via mail til hbv@ida.dk og kryds af, om du ønsker at deltage i havnerundfarten, mødet fredag, middag fredag, mødet lørdag, frokost lørdag, og om du ønsker hotelovernatning. Vi gør opmærksom på, at de reserverede hotelværelser er forbeholdt deltagere, som har lang transport til Ingeniørhuset.

Tilmeldingsfrist senest 24. oktober 2013.

Dækning af udgifter

SKU finansierer selskabsformænds deltagelse i formandsmødet. KUR finansierer tilsvarende de regionale formænds deltagelse. For underudvalg under selskaberne dækkes udgifterne til formandsmødet af eget budget.

For at minimere omkostningerne til transport henstiller KUR/SKU til, at du benytter den billigste transportform og arrangerer samkørsel i de tilfælde, hvor det er muligt.

OBS! Har en formand ikke mulighed for at deltage, må vedkommende gerne lade sig repræsentere af f.eks. næstformanden.

Overnatning
Ønsker du overnatning, så husk at angive det ved tilmelding. Vi har bestilt værelser på WakeUp Copenhagen, Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København V.

Vi håber meget, at du har tid og lyst til at deltage.

Med venlig hilsen

Carsten Nilsson    Ib Carslund
Formand for SKU  Talsmand for KUR

Program 


FREDAG 1. NOVEMBER

15:00 Havnerundfart til Nordhavnen v. By & Havn

16.00 Buffet

17.00  Velkomst v. KUR & SKU

17.10 Frida Frost – om HB’s aktuelle strategiovervejelser for perioden 2014-2016

17.40 Kort status på IDAs temaår ”Global Cooperation – the Key to Prosperity”

17.50 Kort præsentation af nyt netværk for Design og innovation
         v. Lars Martin Haukohl

18.00 Pause

18.10 Kend din bestyrelse. Enneagramtyper som redskab til øget indsigt i
         bestyrelsens samarbejdsrelationer og redskab til optimeret rekruttering.
         v. Balder Vendt-Striim, Corefinder

19.40 Pause

19:50 Konkret eksempel på hvordan enneagramtyper bruges i praksis

20.30 – 01.00  Middag efterfulgt af kaffe i Tårnet

LØRDAG 2. NOVEMBER

08.00 Morgenmad

09.00 Kort præsentation af interaktive platforme til videndeling i netværk – Podio & Dropbox
         v. Diego Børresen Llado

09.20 Workshop - del 1

10.00 Pause & networking

10.20 Workshop - del 2

11.00 Pause

11.15 Status på IDAs mødesystemer
         v. IDAs IT-chef Jens Knobelauch

12.45 Afslutning & tak for denne gang

13.00 Frokost


OBS! Der kan forekomme mindre programændringer.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra fredag d. 01. november 2013. kl 16:00

Til lørdag d. 02. november 2013. kl 14:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

24. oktober 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

121


Ledige pladser

1


Tilvalg

Ønsker hotelovernatning

0 kr.

Deltager i møde fredag

0 kr.

Deltager i møde lørdag

0 kr.

Deltager i frokost lørdag

0 kr.

Deltager i middag fredag

0 kr.

Deltager i havnerundfart

0 kr.

Arrangementsnr.

307930


Arrangør

IDA