Arrangement

Femern forbindelsen

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 15:00 - 17:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Femern projektet med landanlæggene er også et af de største baneprojekter i dette årti. Planlægningen af både den valgte tunnel løsning og de danske landanlæg har budt på mange udfordringer og nærmer sig nu afslutningen, mens den endelige politiske stillingtagen til en ny Storstrømsbro i skrivende stund endnu udestår.

På mødet vil Axel Jørgensen fra Femern A/S give os et indblik i udformning af Femern tunnelen og dens jernbaneanlæg, og Jens Ole Kaslund fra Banedanmark vil fortælle om opgraderingen af Ringsted – Femern Banen til at kunne matche den kommende trafik.

OBS! indlægget om Storstrømsbroen v. Lars Deigaard desværre må udgå pga. de igangværende politiske drøftelser om broforbindelsen og finansieringen heraf

Der afholdes efterfølgende generalforsamling i JETRA.

Der er separat tilmelding til generalforsamlingen, hvor kune IDA-medlemmer kan stemme. Se mere og tilmeld dig generalforsamlingen under arr.nr. 996279

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 15:00 - 17:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

75


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

996273


Arrangør

IDA Rail