Arrangement

Fjernkøling - et nyt element i vores energiinfrastruktur

Der er på verdensplan et stærkt stigende behov for køling. Selv i Danmark ser vi et stigende behov for køling til indeklima og processer. Kom med den. 3. december, og hør om det sidste nye inden for fjernkøling.

IDA Conference, København V

Mandag d. 03. december 2018

Kl. 16:30 - 19:30

200 kr.

 

Beskrivelse

Medarrangør: Energiforum Danmark

Der er på verdensplan et stærkt stigende behov for køling. Selv i Danmark ser vi et stigende behov for køling til indeklima og processer. I områder med kølebehov kan der være store fordele ved fjernkøling. Man sparer meget kapacitet, og man udnytter storskalafordele ved produktion, drift og energilagring, ligesom kølingen kan optimeres i forhold til elprisen.

Den økonomiske og miljømæssige fordel ved fjernkøling (eller centralkøling) er åbenlys for campusser og byudviklingsselskaber, mens det kan være en udfordring at komme i gang, i områder med individuelle bygningsejere. Der er desuden store synergier mellem fjernvarmen og fjernkølingen ved samproduktion, grundvandskøling, anlæg og drift. Fjernkølingen fremmer således store fleksible varmepumper i fjernvarmen, og samlet set bidrager fjernvarmen og fjernkølingen til at udnytte de fluktuerende elpriser set i forhold til individuelle varmepumper og kølekompressorer.

Program

16.30-16.40

Velkomst
Fjernkølingens rolle i energisystemet og eksempler på fjernkøleprojekter i symbiose med resten af energisystemet, Anders Dyrelund, Rambøll

16.40-17.00
Fjernkøling med fjernvarmeteknologi, Uffe Schleiss, Høje Taastrup Fjernvarme
Høje Taastrup Fjernvarme har to fjernkølesystemer baseret på fjernvarmeteknologi (prærør), hvor varmen udnyttes: Copenhagen Markets hvor varmepumper i 3 trin leverer fjernvarme ved 70 grader og køl ved -6 grader, og en traditionel fjernkølecentral planlagt med ATES og kølelager. Desuden har kommunen netop godkendt et projektforslag for en fjernkølecentral med varmeudnyttelse, som skal levere køl til Rockwool i forbindelse med, at der etableres et kølenet på campussen i Hedehusene.

17.00-17.20
Fjernkøling med vandteknologi, Jens Peter Truelsen, Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg Forsyning har to fjernkølesystemer baseret på vandteknologi (plastrør), i første fase med tørkølere: Carlsbergbyen, hvor der er etableret en stor underjordisk lagertank i beton og en traditionel fjernkølecentral til Frederiksberg Centret mfl.

17.20-17.40
Fjernkøling på campussen, Yochai Ariel DTU Campus Service
DTU Campus Service har flere års erfaring med drift af et stort fjernkølenet i tunnelsystemet til at forsyne alle kølebehov på campussen. Det har indtil nu været baseret på eksisterende kølecentraler med tørkølere, men den første varmepumpe er på vej.

17.40-18.00
Fjernkøling på campussen, Michael Thyrri Ammitzbøll Aarhus Universitet Campus
Bygningsservice er netop ved at lægge sidste hånd på et projekt, der sammenkobler alle kølecentraler på campussen og baserer kølingen på de bedste anlæg med tørkølere. Her har man valgt plastrør som på Frederiksberg.

18.00-18.30
Forfriskninger

18.30-19.30
Vi ser på IDA’s fjernkøleinstallation (der er kunde hos HOFOR Fjernkøl)
Opsamling og netværk. 

Praktisk Info

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Mandag d. 03. december 2018

Kl. 16:30 - 19:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Firmamedlem

200 kr.

Medlem af arrangør

200 kr.

Ledig

200 kr.

Medlem

200 kr.

Seniormedlem

200 kr.

Studiemedlem

200 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 02. december 2018

Kl. 11:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

10

Arrangementsnr.

329351


Arrangør

IDA Energi