Arrangement

Funktionsbaserede brandkrav – Hvordan går det?

To brandtekniske projektopgaver fra Master i Brandsikkerhed ved DTU har haft fokus på sammenhængen mellem projekteringsfasen og driftsfasen og forsøger at svare på relevante problemstillinger.

Tirsdag d. 10. september 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Funktionsbaserede brandkrav – Hvordan går det?

Brandstrategirapporter udarbejdes i projekteringsfasen for at dokumentere at brandsikkerheden er til stede og beskriver ofte en række forudsætninger og begrænsninger for at opnå et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. Desuden medfører funktionsbaserede brandkrav ofte en øget anvendelse af aktive brandsikringsanlæg og samspil mellem aktive systemer og myndighederne stiller derfor krav til funktionaliteten af brandsikringsanlæggene.

Hvordan går det med brandsikkerheden, når de funktionsbaserede byggerier går i driftsfase?

To brandtekniske projektopgaver fra Master i Brandsikkerhed ved DTU har haft fokus på sammenhængen mellem projekteringsfasen og driftsfasen og forsøger at svare på relevante problemstillinger.

René Kærup, Beredskabsinspektør fra Beredskabscenter Aalborg:

Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede brandsikringsanlæg.

Er funktionen af de sammenkoblede brandsikringsanlæg som beskrevet og forudsat i brandstrategien? Lever brandsikringsanlæggene op til kravene i den efterfølgende driftsfase?

Har de lokale redningsberedskaber den nødvendige sanktionsmulighed?

Christina Christensen, Ingeniør fra Forsikring & Pension:

Brandsikkerhed i funktionsbaserede byggerier i driftsfase.

Kender de endelige brugere af bygningen til brandstrategiens indhold?

Har driftspersonalet i funktionsbaserede byggerier et tilstrækkeligt kendskab til drift af aktive brandsikringsanlæg?

Er der en falsk tryghed i et stigende antal byggerier i Danmark?

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 10. september 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. september 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

15


Arrangementsnr.

307761


Arrangør

IDA Brandteknik