Arrangement

Generalforsamling 2015 i IDA Lederforum

.

Onsdag d. 25. februar 2015

Kl. 19:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Kære medlem af IDA Lederforum

Vi indkalder hermed til generalforsamling 2015 i Ingeniørhuset i København.

Dagsorden for generalforsamling:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning om arbejdet i IDAL, herunder selskabets resultater og strategiske mål
 • Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 • Budget for løbende år
 • Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 • Indkomne forslag*
 • Valg af formand
 • Valg til bestyrelsen, så bestyrelsens sammensætning modsvarer § 6. stk. 1 – 4
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formanden  for IDA Lederforum, Susan Heilemann, susan@heilemann.dk

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDAs regler om deltagelse.

Vi starter mødet med en let forplejning (ost og rødvin) kl. 19.00. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30 og slutter kl. 21.00.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 25. februar 2015

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

22. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

8


Arrangementsnr.

312832


Arrangør

IDA Lederforum