Arrangement

Generalforsamling 2015 i IDA Lederforum Midtjylland

Dagsorden til generalforsamling 2015 og vedtægter vedlagt som fil - se nederst.

Mandag d. 16. februar 2015

Kl. 19:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Vi indkalder hermed til generalforsamling i IDA Lederforum Midtjylland

Dagsorden – Generalforsamling 2015

• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning om arbejdet i IDA Lederforum herunder selskabets resultater og strategiske mål.
• Indkomne forslag *
• Valg af formand for den regionale bestyrelse
• Valg bestyrelsesmedlemmer til den regionale enhed
• Eventuelt

*Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse, og sendes til formand for IDA Lederforum Midtjylland, Henning Espersen -
henningespersen@msn.com

Tilmelding til generalforsamling iflg. IDA’s regler om deltagelse

Vi glæder os til se dig!

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 16. februar 2015

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

11. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

25


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

312828


Arrangør

IDA Lederforum Midt/Vest


Medarrangører

IDA Lederforum