Arrangement

Generalforsamling i Brandteknisk Selskab

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Fra kl. 17.30 vil der være sandwich og øl/vand for dem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen.
Tilmelding på www.ida.dk.
Arr.nr. 997016

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

47


Arrangementsnr.

997016


Arrangør

IDA Brandteknik