Arrangement

Generalforsamling i IDA Energi

Mandag d. 31. marts 2014

Kl. 17:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i IDA Energi med følgende dagsorden iflg. vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2014
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2013
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2014.

Kun medlemmer af IDA Energi har stemmeret.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 31. marts 2014

Kl. 17:00 - 18:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

27. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

17


Arrangementsnr.

309895


Arrangør

IDA Energi