Arrangement

Generalforsamling i IDA Mechanical

Torsdag d. 26. marts 2015

Kl. 17:30 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i IDA Mechanical med dagsorden iflg. vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning 2014
3) Forelæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2015
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2014
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer af IDA Mechanical har stemmeret.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 26. marts 2015

Kl. 17:30 - 19:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

24. marts 2015 - kl. 12:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

313467


Arrangør

IDA Mechanical