Arrangement

Generalforsamling i IDA Mechanical (DMS, Dansk Maskinteknisk Selskab)

Dette er den årlige generalforsamling i IDA Mechanical tidligere DMS.

Kolding

Mandag d. 24. marts 2014

Kl. 18:15 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i IDA Mechanical (DMS, Dansk Maskinteknisk Selskab) med dagsorden iflg. vedtægter.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning 2013
3) Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse og decharge
4) Fremtidigt arbejde og budget for 2014
5) Beretning om IDAs fagtekniske arbejde 2013
6) Indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af kritisk revisor
10) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer af IDA Mechanical har stemmeret.

Forud for generalforsamlingen afholder IDA Mechanical arrangementet Vil du BI og VBA, som du kan tilmelde dig via arrangementsnummer 310216. Vi håber at se dig til dette arrangement også.

Efter generalforsamlingen serverer vi lidt forplejning i restaurenten kl. ca. 19.30/20.00.

 

Praktisk Info

Hvor

Comwell Kolding

Skovbrynet 1

6000 Kolding


Hvornår

Mandag d. 24. marts 2014

Kl. 18:15 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

21. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

309883


Arrangør

IDA Mechanical