Arrangement

Generalforsamling i IDA Syd 2015 inkl. spisning (for tilmelding send en mail til cro@ida.dk)

IDA i Sydjysk Region holder generalforsamling d. 19-3-2015

Kolding

Torsdag d. 19. marts 2015

Kl. 17:30 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Traditionen tro vil der forud for selve generalforsamlingen blive afholdt årsmøder i de forskellige fagtekniske grupper og udvalg. 

Program

Kl. 16.30 - 17.30                   Årsmøde for E-gruppen, B-gruppen, K-.gruppen og Seniorudvalget

Kl. 17.30 - 18.30                   Spisning (buffet)

Kl. 18.45 - 19.45                   Rundvisning på Innovationsfabrikken samt foredrag (kræver særskilt tilmelding)

Kl. 20.00                               Generalforsamling 2015

Kl. ca. 22.00                         Opbrud

Dagsorden for regionens generalforsamling
1.   Valg af dirigent
2.   Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3.   Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
4.   Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5.   Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
6.   Valg af regionsrådsformand.
7.   Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8.   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.   Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

OBS: I forbindelse med tilmelding skal du huske både at tilmelde dig til middagen ( arr. 312620) og/eller årsmøderne (se nedenfor), samt til selve foredraget (arr. 313434).

Nedenfor finder du arrangementsnumrene på de forskellige arrangementer:

Generalforsamling IDA Syd (inkl. middag): 312620
Foredrag (program endnu ikke på plads): 313434
Seniorgruppens årsmøde: (313491)
Bygningsteknisk Gruppe: (312922)
Elektroteknisk Gruppe: (313455)
Kemiteknisk Udvalg: (313551)

Tilmelding skal ske senest d. 12. marts 2015. Tilmelding til middagen er herefter bindende!

Pris
Deltagelse i foredraget sammen med middagen er gratis, men kræver tilmelding.
Hvis man kun ønsker at tilmelde sig foredraget koster det i midlertidig 200 kr. for IDA-medlemmer og 400 for eksterne. Du vil derfor modtage en opkrævning, hvis dit navn kun figurerer på deltagerlisten til foredraget.

 

Praktisk Info

Hvor

Innovationsfabrikken

Birkemosevej 1

6000 Kolding


Hvornår

Torsdag d. 19. marts 2015

Kl. 17:30 - 22:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

IDAs sekretariat

0 kr.

Tilmeldingsfrist

12. marts 2015 - kl. 08:00


Antal pladser

47


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

312620


Arrangør

IDA Syd