Arrangement

Generalforsamling i Københavns Region

Onsdag d. 07. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af IDA-Ks årsberetning, regnskab til godkendelse

3. Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år

4. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter

5. Valg af regionsformand (kun hvert tredje år)
Formanden er ikke på valg i 2012.

6. Valg af medlemmer til Regionsrådet, herunder præsentation af de udpegede/indstillede medlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9. Indkomne forslag herunder forslag der ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Københavns Region:
IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for regioner. Dermed skal Københavns Regions vedtægter ændres.
Forslaget ligger på ida.dk
Regionsrådet indstiller, at vedtægten vedtages.

10. Eventuelt
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen ved dennes bekendtgørelse.
Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor rådet senest en måned før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der spisning, hvortil der er tilmelding senest 6. marts 2012.
 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 07. marts 2012

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

06. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

50


Arrangementsnr.

124861


Arrangør

IDA København