Arrangement

Generalforsamling i Militærteknisk Forening / IDA Militærteknik

Onsdag d. 26. marts 2014

Kl. 15:30 - 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
3. Forelæggelse af selskabets reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

 

OBS! Regnskabet er vedhæftet nedenfor. Husk at printe det ud og tag det med til generalforsamlingen.

 

Det er muligt at deltage i middag med bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Prisen er 75 kr. Husk at vælge det med ved tilmeldingen, hvis det ønskes.
Tilmelding til middagen er senest 20. marts.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 26. marts 2014

Kl. 15:30 - 16:30


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

26. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

36


Tilvalg

Middag

75 kr.

Arrangementsnr.

309891


Arrangør

IDA Militærteknik