Arrangement

Generalforsamling i Nordsjællands Region

Hillerød

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse


Aftenen indledes med spisning kl. 18 efterfulgt af generalforsamling kl. 19.30.

Foreløbig dagsorden:

01. Valg af dirigent
02. forelæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
03. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til decharge.
04. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
05. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
06. Valg af regionsrådformand.
07. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
08. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
09. Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

Sidste tilmelding til spisning 18. marts.

 

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Den Nordiske Lejrskole & Kursuscenter

Lejrskolevej 4

3400 Hillerød


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2013

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

18. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

31


Arrangementsnr.

996469


Arrangør

IDA Nordsjælland