Arrangement

Generalforsamling i Ulandsfagligt Selskab

Tirsdag d. 12. marts 2013

Kl. 16:30 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Årsberetning

3.       Forelæggelse af selskabets reviderede regnskab for 2012 til godkendelse og decharge

4.       Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for 2013

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde

6.       Indkomne forslag

7.       Valg af formand

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.       Valg af kritisk revisor

10.     Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt mødet: Diskuter ”Grøn vækst” strategi med udviklingsministeren.

Du kan læse mere og tilmelde dig på arr. nr. 996728.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 12. marts 2013

Kl. 16:30 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

11. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

16


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

996732


Arrangør

IDA Global Development