Arrangement

Generalforsamling IDA Fyn 2014

Dokumenter findes nederst på denne side til orientering og evt. print.

Odense M

Onsdag d. 26. marts 2014

Kl. 17:30 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

IDA Fyn inviterer til den årlige generalforsamling. I år afholdes generalforsamlingen på SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M - Auditorium 1.

 

Vi starter med spisning kl. 17:30, og kl. 19:00 afholdes generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
 3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
 4. Orientering om rammeaftale for indeværende år.
 5. Orientering om regionens visioner for indeværende og kommende år
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 7. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
 8. Valg af regionsrådsformand
 9. Valg af regionsråd og suppleanter, herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
 10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 11. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønsket behandlet i IDA
 12. Eventuelt

Dokumenter med relevans for generalforsamlingen vil løbende blive lagt op på denne side.

Punkter der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning, vil vi gerne have din tilmelding via arrangementsnummer 309935.

 

Vel mødt!

 

Per Diget

Formand IDA Fyn

 

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

SDU-TEK

Niels Bohrs Allé 1

5230 Odense M

Auditorium 1


Hvornår

Onsdag d. 26. marts 2014

Kl. 17:30 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

25. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

59


Arrangementsnr.

309935


Arrangør

IDA Fyn