Arrangement

Generalforsamling Nordvestsjællands afdeling

Sorø

Torsdag d. 23. februar 2012

Kl. 17:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4. Orientering om regionens aktiviteter og planer
5. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Nordvestsjællands afdeling: IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Nordvestsjællands afdelings vedtægter ændres. Her ses forslaget. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til regionsbestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleant
10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 5, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

kl 17:00 Generalforsamling i Laugsstuen, Teknisk Skole, Alleeen 1, 4180 Sorø

kl 18:00 Middag på Hotel Postgaarden, Storgade 25, 4180 Sorø

Tilmelding nødvendig af hensyn til middagen. 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Teknisk Skole, Laugstuen - Sorø

Alleen 1

4180 Sorø


Hvornår

Torsdag d. 23. februar 2012

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

09. februar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

23


Arrangementsnr.

125306


Arrangør

Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland