Arrangement

Generalforsamling Silkeborg afdeling

Silkeborg

Onsdag d. 22. februar 2012

Kl. 18:00 - 21:30

Gratis

 

Beskrivelse

Program:

Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i andre af IDAs ledende organisationer.
     Forslag til vedtægtsændring for Silkeborg afdeling
     IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Silkeborg afdelings vedtægter ændres.
     På ida.dk ses forslaget.
     Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne vedtages. 
6) Valg af formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9) Evt. valg af repræsentant til Regionsrådet Vestjysk Region
10) Eventuelt.

Deltagerpris: Kun for IDA Medlemmer. Gratis deltagelse. Ad hensyn til spisning er tilmelding nødvendig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2012.

 

Praktisk Info

Hvor

Signesminde Kro

Viborgvej 145

8600 Silkeborg


Hvornår

Onsdag d. 22. februar 2012

Kl. 18:00 - 21:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Tilmeldingsfrist

19. februar 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

124596


Arrangør

Silkeborg Afdeling, IDA Vestjylland