Arrangement

Grundkursus - privat

Få styr på personalejuraen, regler og aftaler

Middelfart

Fra fredag d. 30. oktober 2015. kl 10:30

Til lørdag d. 31. oktober 2015. kl 12:30

Gratis

 

Beskrivelse

DETTE KURSUS ER KUN FOR TILLIDSVALGTE


Den moderne tillidsrepræsentant har mange opgaver og roller. Du skal både kunne agere som strateg, forhandler, sjælesørger, dialogpartner og bisidder.

I mange situationer får du derfor brug for at kende lovgivningen og aftalerne på personaleområdet, men du vil også have brug for at kende til almindelig praksis.

På dette "overlevelseskursus" introduceres du til det juridiske grundlag som, krydret med dialog og cases, skal give dig redskaber til at håndtere en række situationer i tillidshvervet. Du vil få indsigt i en række typiske opgaver for en tillidsvalgt/VG'er på det private arbejdsmarked - også de, der ikke nødvendigvis er regler omkring.

På kurset vil vi arbejde med aktuelle problemstillinger, eksempelvis:

  • Formel tillidsmands-/VG beskyttelse eller ej?
  • VG'ens rolle på virksomheden
  • Ansættelseskontrakten og dens indhold
  • Løn og lønstatistik
  • Ændringer i ansættelsesvilkårene
  • Frivillig og ufrivillig fratræden
  • Virksomhedsoverdragelser og masseafskedigelser

Kurset giver mulighed for at kortlægge dine behov for særlig viden, når du skal varetage tillidshvervet eller dit arbejde i virksomhedsgrupper eller andre samarbejdsorganer. Du præsenteres for de kanaler, som du kan bruge i din informationssøgning, netværk med andre tillidsvalgte, kontakt til IDAs sekretariat, introduktion til IDAs portal IDA.dk, hvor du kan finde det meste af det materiale, som er relevant i dit hverv.

Undervisere: Konsulenter fra IDA
 

Vær opmærksom på, at ved udeblivelse uden afbud opkræves et no-show gebyr på 500,00 kr.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Sinatur Hotel Sixtus

Teglgårdsvej 73

5500 Middelfart


Hvornår

Fra fredag d. 30. oktober 2015. kl 10:30

Til lørdag d. 31. oktober 2015. kl 12:30


Pris

Medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

16. oktober 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

14


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

312678


Arrangør

UPT, Tillidsrepræsentantuddannelsen (TRU)