Arrangement

Guidet rundtur i NYINDVIET GRIMMERHUS – Danmarks Keramikmuseum

Guidet rundtur i det nyåbnede Gimmerhus med en arkitektonisk smuk nybygning til Royal Copenhagen Museum med kaffe og brød.

Middelfart

Fredag d. 12. juni 2015

Kl. 14:00 - 17:00

Fra 100 kr.

 

Beskrivelse

Gimmerhus, - Danmarks Keramik museum lukkede d-02.04.2013 for at gennemgå en meget stor renovering og nybygning, så der kan blive plads til den store national arv Royal Copenhagen Museum.

Først åbningsdag i den nye version er 20.05.2015.

IDA har således været hurtig ude for som blandt de første at besøge det nyåbnede museum.

Vi starter med kaffe og brød, og får derefter en guidet rundvisning.

At der er tale om en betydelig udvidelse fremgår af nyhedsbrevet fra museet, som du kan læse nedenfor:

Nu begynder vi at se sammenhængen

Gennem 29 måneder har tre-fem medarbejdere og mere end 30 fri- villige, inddelt i ‘ugedags-hold’, arbejdet

intenst på fjernlageret med at udpakke, rengøre, nummerere, fotografere og regi- strere indholdet af vores enorme gave fra Royal Copenhagen.

Efter registreringen er hver enkelt genstand omhyggeligt blevet pakket ned igen i nummererede kasser og kørt på lager. Under Allans kyndige vejledning er vi nu oppe på over 27.000 museums- numre, et tal der dækker over mere end 30.000 objekter.

Jævnligt har registreringsfolkene spurgt sig selv og hinanden om, hvordan Pia og jeg som kuratorer ville håndtere det umiddelbart uoverskuelige arbejde med at udvælge de værker, der skal udstilles i det nye museum – at få dem fundet frem, arrangeret og klargjort til at blive fragtet fra fjernmagasinet og ind i det nye museum. Men det er vi nu gået i gang med.

I et afsides hjørne af magasinet, hvor vi kan udfolde os uden at gå hele registre- ringsholdet i vejen, arbejder vi nu fem personer på at finde og arrangere genstand efter genstand – ved hjælp af et avanceret logistisk system, en masse print af fotos af værkerne og en masse nænsom muskelkraft.

Flere tusinde værker skal over de kommende uger udvælges, fiskes frem, prøveopstilles i montrer, fotograferes i de valgte opstillinger, registreres til de kommende placeringer på museet – og endelig forsigtigt pakkes ned igen til transport i kasser, der er omhyggeligt mærket med placeringskoder.

Sådan er vi nødt til at ‘fjern-arrangere’ meget store dele af den kommende ud- stilling forud for, at tingene fysisk kan rykke ind på museet. Ellers vil vi komme i uoverskuelig tidsnød, når vi kommer to-tre måneder længere frem.

Og nu kan alle vore skønne, frivillige hjælpere direkte følge med i, hvordan deres registreringsarbejde endelig begyn- der at komme til nytte i kurateringen.

Med denne særlige udfordring, der ligger oven i museets mange øvrige forberedelsesopgaver, kalder det på det indre smilebånd, når søde og deltagende borgere ved kassekøen i det lokale super- marked stiller det gængse spørgsmål:

”Hvad får I dog så tiden til at gå med nu, hvor museet er lukket?”

Lise Seisbøll 

 

Praktisk Info

Hvor

Clay Keramikmuseum

Kongebrovej 42

5500 Middelfart


Hvornår

Fredag d. 12. juni 2015

Kl. 14:00 - 17:00


Pris

Ledig

100 kr.

Medlem

100 kr.

IDA Engineering Club

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

07. juni 2015 - kl. 22:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

4


Tilvalg

Første ledsager

100 kr.

Efterfølgende ledsagere

175 kr.

Arrangementsnr.

313480


Arrangør

Trekantafdeling, IDA Syd