Arrangement

Højdepunkter fra den Internationale Bygningsfysikkonference, 2012

Onsdag d. 22. august 2012

Kl. 16:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

 

Fugtvejledninger til byggeriet

Er du klædt på til at overholde Bygningsreglementets krav om overholdelse af fugtforhold?

Bygningsreglementet er strammet op omkring fugtforhold. Jf. kap. 1.4 stk. 2 kan myndighederne i byggetilladelsen stille krav om ”at der foretages en måling eller leveres anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af kravet i kap. 4.1 stk. 6 om kritisk fugtforhold i konstruktioner og materialer.”

I kap. 4. stk. 6 står der: ”Bygningskonstruktioner og –materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.”

For at give hjælp til at håndtere disse regler, afholder Selskab for bygningsfysik et arrangement om to dokumenter som Erhvervs- og Byggestyrelsen udgav i 2011. Dokumenterne omhandler dels hvad der forstås ved en fugtsagkyndig og hvad dennes opgaver kan være, dels hvordan fugt bør håndteres i hele byggeprocessen – fra projektstadie til 5 års eftersyn.

Eva Møller fra Statens Byggeforskningsinstitut og Charlotte Gudum, Golder Associates A/S, der begge har været medforfattere på dokumenterne, vil beskrive indholdet af dokumenterne og give bud på hvad det vil betyde for fremtidens byggeri.

Dokumenterne kan downloades fra www.bygningsreglement.dk:

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet:

http://www.ebst.dk/file/154179/vejledning-fugt_i_byggeriet.pdf

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke:

http://www.ebst.dk/file/180041/Fugtsagkyndiges_kompetencer.pdf

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 22. august 2012

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

20. august 2012 - kl. 23:30


Antal pladser

40


Ledige pladser

40


Arrangementsnr.

994934


Arrangør

IDA Bygningsfysik