Arrangement

Hydroakustik - støj fra skibe til havmiljøet

Mandag d. 26. september 2011

Kl. 16:30 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Den eksterne støj fra skibe er genstand for stigende interesse. Aftenens arrangement fokuserer på støjudbredelse til det omgivne havmiljø og virkningerne især på pattedyr i havet. Der er stadig mange ukendte faktorer og usikkerhed om målemetoder og regler. Støj kan have betydning for identifikation af skibe - især flåde- og seismic fartøjer, og støj fra propelleren kan udbredes som intern strukturbåren støj.

Der er overvejelser om effektivitet/virkningsgrad og om kavitation og vi kommer også ind på metoder til reduktion af støjen. BESST projektet under EU's forskningsprogram beskæftiger sig også med luftbåren støj, og dette bliver også berørt.
Under debatten håber vi at komme bredt omkring hvad der kan forventes af kommende krav.

Program

16.30 Introduktion til aftenens tema

IMO og EU arbejder med nye regler for støj. Havne har hver deres krav, og miljøorganisationer peger på at hvaler og andre havpattedyr traumatiseres af støj fra skibe. Teknisk er der mange vanskeligheder med måling og effekterne på omgivelserne er usikre.

16.40 Støjudbredelse fra fremdriften

Propellerens effektivitet/virkningsgrad og kavitation har betydning for støjudbredelse til henholdsvis det omgivne havmiljø og til den interne strukturbårne støj. Den eksterne støj kan have interesse for store havpattedyrs levevis og er også af stor interesse for identifikation af skibe - især flåde og seismic fartøjer - via deres sonar signatur. For den interne støjs vedkommende er det mest et spørgsmål om arbejdsmiljø eller et komfortmæssigt niveau ombord.
Jens Ring Nielsen, MAN Diesel & Turbo, Frederikshavn dækker området bredt, men med fokus på Hydroakustik.

17.20 BESST projektet og støj

BESST - Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies, omfatter støj på flere områder.
Kevin Cunningham fra Lloyd's Register ODS beskriver deres bidrag i BESST projektet, med fokus på ekstern støj genereret af skibe, undervandsstøj samt igangværende numerisk modellering af undervandsstøj..

18.00 Forfriskning

18.30 – 19.15: Effekten af støj i havet på levende organismer

Støj i det maritime miljø kan komme fra skibe men også fra andre aktiviteter, f.eks. opstilling og drift af vindmølleparker og olieefterforskning.
Jakob Tougaard, Ph.D. fra Aarhus Universitet, det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU) gennemgår forskellige typer af menneskeskabte støjkilder i havet og de kendte effekter af støj på marine organismer (hvaler, sæler, fisk og invertebrater).

19.15 – 19.30: Afrunding og diskussion

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 26. september 2011

Kl. 16:30 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

26. september 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

52


Arrangementsnr.

123852


Arrangør

IDA Maritim