Arrangement

Indpasning af vedvarende energi & årsmøde

Kom og hør om den historisk omstilling af energisystemet, som er i gang for at sikre indpasningen af vedvarende energi.

Aalborg

Fredag d. 27. februar 2015

Kl. 16:45 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Energisystemet er under forandring som følge af ambitionerne for vedvarende energi. Europa er midt i en historisk omstilling af energisystemet og Danmark er i front med ambitiøse mål. I 2020 skal vindkraft udgøre 50 % af elforbruget, og i 2050 skal det danske energiforbrug være 100 % dækket af vedvarende energi!

Oplægsholder Rasmus Munch Sørensen arbejder til dagligt med disse strategiske udfordringer hos Energinet.dk, hvor han sammen med sine kollegaer skal sikre indpasningen af vedvarende energi i det danske el- og gassystem.

Energinet.dk har ansvaret for den overordnede forsyningssikkerhed på el- og gasområdet på både kort og lang sigt. De sikre således, at energisektorens beredskab er velfungerende. Indpasningen af vindmøller i det danske el- og gassystem er en af Energinet.dk's store opgaver, og som Danmarks hovedansvarlig for forsyning og transmission af energi har Energinet.dk en nøglefunktion i denne udvikling. Samtidig skal Energinet.dk forsat sikrer velfungerende konkurrence på markederne for el og gas – trods store mængder vedvarende energi.

Rasmus Munch Sørensen vil også komme ind på Energiforligsanalyserne, som omhandler visioner for fremtidens energisystem. Energistyrelsen gennemførte i foråret med input fra bl.a. Energinet.dk en række analyser af fremtidens energisystem. Formålet var bl.a. at energipolitikken kan hente inspiration fra disse visioner.

I løbet af aftenen holdes også Energiteknisk Gruppes årsmøde

Program:

  • 16.45-17.45: Indpasning af vedvarende energi - historisk omstilling af energisystemet
  • 18.00-18.45: Årsmøde i Energiteknisk Gruppe
  • 19.00-          : Spisning (husk at tilmelde dig spisningen ved tilmeldingen)

Deltagelse er gratis.

Efter årsmødet er Energiteknisk Gruppe vært ved en middag.

Dokumenter vedr. årsmødet findes til højre på siden til orientering og evt. print.

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet

Skibbrogade 5, 2. sal

9000 Aalborg

Lokale C2/12


Hvornår

Fredag d. 27. februar 2015

Kl. 16:45 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

26. februar 2015 - kl. 00:00


Antal pladser

35


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ønsker vegetarisk mad

0 kr.

Ønsker at deltage i spisning

0 kr.

Arrangementsnr.

313483


Arrangør

Energiteknisk Gruppe, IDA Nord