Arrangement

Klimatilpasning - får vi det hele med?

Kommunerne arbejder på højtryk med klimaplaner. Oversvømmelsesrisici bliver kortlagt og kommunerne skal fastlægge serviceniveau for oversvømmelse. Flere projekter giver nye bud på fremtidens regn. Spørgsmålene melder sig. Får vi det hele med?

Mandag d. 28. oktober 2013

Kl. 09:30 - 16:30

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

De danske kommuner og deres forsyningsselskaber arbejder på højtryk med udarbejdelse af udkast til klimatilpasningsplaner.  Under stort tidspres får alle Danmarks byer hermed i 2013 kortlagt deres oversvømmelsesrisiko, og kommunerne skal beslutte hvilket serviceniveau for oversvømmelse, de vil tilbyde borgere. Parallelt med og i et vist omfang forud for klimatilpasningsplanernes tilblivelse ansøger vandselskaberne om andel i den investeringskvote på 2,5 mia kr. til klimatilpasning, som regeringen & KL har givet mulighed for. 

En række forsknings- og udredningsprojekter barsler i løbet af det kommende års tid med opdaterede estimater på fremtidens regn. Spørgsmålene melder sig – Hvordan bliver det gjort? Hvad er status? Får vi det hele med?

Program

9:30 Registrering og morgenbufffet

10:00 Velkomst v/Morten Rungø, IDAmiljø

10:15 Klimatilpasning i de danske kommuner v/Klimarejseholdet, Naturstyrelsen

10:45 Fremtidens regn v/Ida Bülow Gregersen, PhD studerende, DTU Miljø

11:15 Pause

11:30 Fremtidens landbevægelser og havstigning v/Niels Henrik Broge, Specialkonsulent, Geodatastyrelsen

12:00 Samspil mellem aktører v/Susanne Krawack, Chefkonsulent, Concito

12:30 Frokost

13:30 Analyse af regnbetingede oversvømmelser af byer med fokus på risikoanalyse og samfundsøkonomi - nyt fra Spildevandskomiteen v/Gitte Godsk Dalgaard, Furesø Egedal Forsyning

14:00 Helhedsorienteret vandplanlægning v/Jens Christian Riise, Teamchef, Niras

14:30 Pause

14:45 Water Sensitive Urban Design - Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København v/Herle Mo Madsen, Konsulent, Grontmij

15:15 KlimaSpring – Innovationsstøtte og -udfordringer i relation til klimatilpasning v/Natalie Mossin, Associeret Partner, Smith Innovation

15:45 Vand i Byer – hvilke innovationsprojekter er sat i gang – og hvordan kommer vi videre? v/Kristoffer Amlani Ulbak, Teknologisk Institut

16:15 Afslutning

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 28. oktober 2013

Kl. 09:30 - 16:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

750 kr.

Medlem af arrangør

750 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

24. oktober 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

3


Arrangementsnr.

307281


Arrangør

IDA Miljø