Arrangement

Køb af fast ejendom – med fokus på ubebyggede arealer og arealoverførsel

Kurset ”Ejendomsjura I” indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb og udvikling af fast ejendom.

Vejle

Tirsdag d. 24. november 2015

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 3.000 kr.

 

Beskrivelse

Kurset ”Ejendomsjura I” indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb og udvikling af fast ejendom.

Denne gang udbydes kurset som et praksisorienteret kursus, med et målrettet fokus på køb/salg af jord og ubebyggede arealer (grunde) og arealoverførsler.

Kurset giver en vejledning i udfærdigelse af en købsaftale som en juridisk bindende aftale mellem køber og sælger ved køb/salg af ubebyggede arealer og ved arealoverførsel. Der gennem-gås en skabelon herfor. Herunder også om forbehold og nærmere vilkår for overdragelsen (skæring, refusion m.v.) – som man skal være opmærksom på, ved udfærdigelse af købsaftale.

Et væsentligt formål med kurset er også, at give en detaljeret gennemgang og indsigt i udfærdigelsen af Skøde – både i forhold til almindelig jordhandel og arealoverførelsesskøder. Der gennemgås skabeloner med forslag til indhold og formuleringer af tekst i disse overdragelses-dokumenter – både i forhold til kunden og som grundlag for den digitale tinglysning.

Kurset giver overblik over – de generelle – regler og begreber om pant i fast ejendom (pantebrev, ejerpantebrev, …). Desuden en gennemgang og beskrivelse af praksis ved ejerskifte af jord/ubebyggede arealer og ved arealoverførsel, herunder den nødvendige dokumentation og praksis ved ændring af pantegrundlaget, panteafklaring og relaksation.

Ved køb/salg af jord/ubebyggede arealer og arealoverførsel er tinglysning af dokumenter som skøde og eventuelt pantebreve væsentligt for at sikre rettighederne over ejendommen. Vi gennemgår processen for tinglysning af skøde, arealoverførselsskøde, pantebreve – herunder resultat af panteafklaring.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Gennemgang og indsigt i udfærdigelse af købsaftale og skøde
  • Reglerne om pant i fast ejendom – herunder håndteringen ved ejerskifte
  • Tinglysning af relevante dokumenter ved køb af fast ejendom

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstols-afgørelser på området. Der udsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer

  • Louise Faber, Aalborg Universitet
  • Pia Østergård, Geodatastyrelsen
  • Mona Blumensaat Andersen, Tinglysningsretten
  • Peter Flint Jensen, Aagaard advokater, Lektor

Kursusleder er landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset er meget praksisorienteret og henvender sig primært til den praktiserende landinspektør og andre, som ønsker kendskab til håndtering af sager vedrørende køb/salg af ubebyggede arealer i praksis.

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
20. oktober 2015

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 20. oktober betales 25 %
Ved afmelding efter d. 10. november betales 100 %

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8

7100 Vejle


Hvornår

Tirsdag d. 24. november 2015

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Ledig

3.000 kr.

Medlem

3.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.300 kr.

Tilmeldingsfrist

18. november 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

35


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

314567


Arrangør

Landinspektørforeningen