Arrangement

Kom til morgenmøde om Open Science med IDA og DEA

Morgenmadscafe om Open Science og offentlige forskningsresultater

Fredag d. 09. marts 2018

Kl. 09:30 - 11:30

Gratis

 

Beskrivelse

Der forskes for ca. 22 mia. kr. i den offentlige sektor i Danmark hvert år – men får samfundet nok ud af pengene? Det er der mange holdninger til. Men en af de nye videnspredningsmetoder, der ofte fremhæves som en mulighed for at få mere ud af den offentlige forskning, er Open Access og Open Science. Open Access har mest henvist til adgang til forskningsartikler, men i stigende grad ser vi forskningsmiljøer forfølge Open Access til forskningsdata, resultater og endda patenter.

Der anvendes stadig flere ressourcer fra universiteternes side med hensyn til at beskytte forskningsresultater og udarbejde patenter, licensaftaler m.m. Samtidig er tidligere forventninger til, at universitetspatenter ville udgøre en overskudsforretning for universiteter bristet flere steder.

I lyset heraf er det interessant at stille skarpt på nogle af de indledende forsøg med at åbne dørene for virksomheder til universiteters forskning og forskningsresultater. Kan det være en farbar vej til at fremme mere effektivt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, samt øget nyttiggørelse af universitetsforskningen? Og hvordan sikrer man forskningens frihed og uafhængighed i et stadig tættere samarbejde, samt lige adgang til forskningsresultater for alle virksomheder.

I udlandet er der øget bevågenhed om mulighederne ved Open Science - herunder for at kunne skabe jobs og vækst. Fx anbefalede G7-landene på deres møde i Italien i foråret 2017 at styrke rammerne for Open Science.

DEA og Ingeniørforeningen IDA inviterer til en morgenmadscafe, hvor vi sætter skarpt på Open Science:
- Hvad er de foreløbige erfaringer med Open Science forskningssamarbejder herhjemme og i udlandet?
- Hvis der er gode erfaringer med Open Science – hvordan kan de så fremmes og udbredes i det danske forskningsmiljø – både politisk og i de enkelte forskningsmiljøer?

Program

9:30 – Velkommen

9:40 – Open Science-platform (SPOMAN): Hvad er erfaringerne med initiativet, og hvad koster det at drive?
Ved Kim Daasbjerg, Professor på Aarhus Universitet

10:00 – Hvad kan Open Access betyde for universiteternes måde at udføre forskningssamarbejde med omverden?
Ved Niels Chr. Nielsen, Dekan på Aarhus Universitet

10:20 – Hvad betyder Open Access for virksomhedernes arbejde med patenter og kommercialisering af den offentlige forskning?
Ved Susie-Ann Spiegelhauer, QA Manager i SP Group

10:40 – Hvor er regeringen på vej hen med Open Science?
Ved Johnny Mogensen, Kontorchef i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

11:00 – Opsamling og diskussion

11:25 – Farvel og tak – fortsat god arbejdslyst

Har du spørgsmål?

Kontakt venligst René Højmark, IDA: e-mail rth@ida.dk eller tlf. 24341547, eller Maria Theresa Norn, DEA: e-mail mtn@dea.nu eller tlf. 21126864.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fredag d. 09. marts 2018

Kl. 09:30 - 11:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

08. marts 2018 - kl. 23:59


Antal pladser

100


Ledige pladser

32


Arrangementsnr.

326377


Arrangør

IDA Education