Arrangement

Kræftbehandling med partikelterapi

Aarhus C

Mandag d. 07. maj 2012

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Niels Bassler, Ph.d. fra ”Department of Physics and Astronomy University of Aarhus” vil fortælle om partikelterapi som er et særdeles tværfagligt emne og vil komme ind på den forskning der finder sted bl.a. i Danmark. Den nationale interesse er højaktuel, set i lyset af at der fra regeringens side er udtrykt ønske om etablering af et nationalt center for partikelterapi.

Region Midtjylland, Aarhus Universitetet og Aarhus Universitetshospital har indsendt en ansøgning til regeringen om at få lov til et etablere et nationalt partikelterapicenter i forbindelse med hospitalet i Skejby. Se nærmere herom via dette link.

 

Niels Bassler fortæller kort om partikelterapi

”Danske hospitaler såvel som langt de fleste andre hospitaler i verden anvender fotoner og elektroner til strålebehandling af kræft. Den stråledosis der kan leveres til tumoren er ofte begrænset af den dosis det omkringliggende raske væv kan tolerere.

Partikelterapi er nye typer af strålebehandlinger med protoner og tungere ioner. Partikelterapi udviser en væsentlig mere favorabel dosisfordeling, samt en for visse kræftformer gavnlig radiobiologi.”

 

Foredraget er også en optakt til en tur til Heidelberg, Tyskland.

Sundhedsteknologisk Udvalg Østjylland arrangerer 4-6 august 2012 en tur til Heidelberg for at besøge verdens førende anlæg for partikelterapi: ”Heidelberg Ionenstrahl Therapiezentrum (HIT)” se arrangement nr 994036 via link
 

Praktisk Info

Hvor

Aarhus Universitet, Inst. for Matematiske Fag

Ny Munkegade 118

8000 Aarhus C


Hvornår

Mandag d. 07. maj 2012

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

06. maj 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

250


Ledige pladser

236


Arrangementsnr.

994071


Arrangør

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland