Konference

Mind the Gap. Bridging the Gap: Globale og nationale aspekter af bæredygtig omstilling i Danmark

Mind the Gap. Bridging the Gap: Globale og nationale aspekter af bæredygtig omstilling i Danmark - arrangeret af IDA Grøn Teknologi i samarbejde med dagbladet Information og Center for Design, DIST, Aalborg Universitet

København K

Fra mandag d. 05. maj 2014. kl 09:00

Til tirsdag d. 06. maj 2014. kl 17:00

Fra 400 kr.

 

Beskrivelse

Formål:
• At højne vidensgrundlaget om ”the State of the World” gennem internationale oplæg
• At kombinere et civilisationskritisk og et bæredygtig omstillingsperspektiv på udviklingen i Danmark
• At få forskellige nøgleaktører i Danmark til at komme med bud på udfordringer ved omstilling til en mere bæredygtig udvikling.
• At give deltagerne en følelse af ansvar og behov for handling samt inspiration og kompetencer til navigation, handling og refleksion
• At bidrage til København som grøn europæisk hovedstad 2014
• At markere IDA Grøn Teknologi’s (tidligere Selskabet for Grøn Teknologi) 25 års jubilæum

Konferencens koncept:
Konferencen er en masterclass på to dage (delvis på engelsk, delvis på dansk), der kombinerer en kritisk forståelse af vanskelighederne ved globalt at opnå en omstilling til en mere bæredygtig udvikling, troen på at det nytter at gøre noget i Danmark gennem bæredygtige omstillingsprocesser, samt kompetencer til forskellige aktørers navigation og kritiske og fremadrettede læreprocesser fra eksperimenter. 

Selskabet har samlet nogle førende internationale og danske aktører som inspiration for danske ledere og professionelle inden for erhvervsliv, offentlig forvaltning og civilsamfund, der ønsker at bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

I det lange perspektiv tyder de ni indikatorer for ”planetary boundaries” på, at vi kunne være på vej mod civilisationens kollaps. Ser vi på status for de essentielle strømme som energi, tjenester, varer, mad, viden og kapital kan vi konstatere store sårbarheder.

Trods de globale miljørisici og Danmarks bidrag hertil formulerer mange beslutningstagere og medier i Danmark sig som om fortsat stigende forbrug i den vestlige verden er muligt. Konferencens titel ”Mind the Gap. Bridging the Gap” er en formulering, som udtrykker behovet for en dybere forståelse af dels miljøproblemernes og deres årsager, dels erfaringerne med at omstille produktion og forbrug i en mere bæredygtig retning.

Mange offentlige og private initiativer ’iklædes’ en grøn overflade, som ikke holder og i nogen tilfælde gør ’situationen’ værre. Eksempler herpå er byrenoveringsprojekter, infrastrukturprojekter og investeringer i anlæg til øget anvendelse af bioenergi. Samtidig er mange centrale beslutninger unddraget offentlig diskussion, fordi der ikke findes offentligheder, der giver mulighed for åbent at diskutere relevante beslutninger og alternativer.

Konferencen sætter disse iagttagelser og erfaringer til debat og giver samtidig deltagerne kompetencer til systemforståelse, navigation og læring i situationer, hvor både mål og midler i forhold til omstilling til en mere bæredygtig udvikling er komplekse og konfliktfyldte.

PROGRAM:

Mandag 5. maj 2014:

Åbning af konferencen ved formanden for Folketingets miljøudvalg, Lone Loklindt (RV).

Systemperspektiv på miljø- og samfundsudvikling:

Robert Kaufmann, Boston University, USA: What can we learn from the history about earlier civilizations’ collapse?

Ugo Bardi, University of Florence, Italy: A case study in path dependency and malfunctioning information feedback loops: Reception of Limits to Growth

Roger W. Bentley, University of Reading, UK: Peak Oil and other Global Energy Limits.

EFTERMIDDAG:

Energiproduktion og –forbrug:

Harald Welzer, FUTURZWEI, Stiftung Zukunftsfähigkeit, Germany: A reflection on how new social practices are created: Changing mental infrastructures.

Ulrik Jørgensen, Aalborg Universitet: Omstilling til bæredygtig energiproduktion og –forbrug i Danmark: muligheder og udfordringer

Jacob Lundgaard, Albertslund kommune: Kommuner som drivere af grøn omstilling gennem offentlig-privat innovation og living labs

Henrik Kjeldgaard, Grundfos: Bæredygtig innovation: internt og eksternt samarbejde om udvikling af energibesparende produkter – og deres marked

Lokale og regionale bæredygtighedsinitiativer:
Præsentation af og dialog med ca. 10 bæredygtighedsinitiativer inden for forskellige områder (mobilitet, beklædning, reparation, fødevarer m.m. ). Fokus på initiativernes baggrund, erfaringer, forankring og spredning.

Tirsdag 6. maj 2014:

FORMIDDAG:

Natur, landbrug og fødevarer:

Janet Larsen, Director of Research at Earth Policy Institute (US): Sustainable food supply in a world of limited resources – a global perspective

Torgny Holmgreen, Executive Director of SIWI (SE): Water as a scarce resource – global sustainable fresh water use

John Hermansen, Institut for Agroøkologi, Århus Universitet: Dansk fødevareproduktion – bedre udnyttelse af lokale ressourcer

Thomas Roland, Coop: Økologiske fødevarer og bæredygtig omstilling. Hvad kan vi lære af økologien, og hvor langt kan markedet trække det bæredygtige fødevareforbrug?

EFTERMIDDAG:

Rob Hopkins (Skype): Transition Towns in different contexts - bottom up and top Down mechanisms.

International og national regulering – top down og bottom up:

Rikke Søgaard Berth, advokat og partner, Horten: Spændingsfeltet mellem offentlig og privat: Ejerskab, indflydelse og samarbejdsmodeller.

Helle Munk Ravnborg, DIIS og Mellemfolkeligt Samvirke: Igangværende internationale forhandlinger om bæredygtig udvikling. Hvilken betydning har internationale forhandlinger og rapporter for arbejdet med bæredygtig udvikling i Danmark?

Anker Madsen, Friluftsrådet; Per Homann Jespersen, RUC; Jørgen Henningsen (fhv. medlem af Klimakommissionen): Erfaringer fra deltagelse i danske kommissioner og politiske udvalg om bæredygtig omstilling

Arrangørerne: IDA Grøn Teknologi, Dagbladet Information, DIST/Aalborg Universitet: Opsamling på konferencens diskussion. Diskussion af opfølgende initiativer.

Program og tilmelding:
Konferencen har arrangementsnr. 310257. Du kan tilmelde dig konferencen på IDA’s hjemmeside: http://ida.dk/mindthegap

Priser:
SGT-medlemmer  800 kr.
IDA-medlemmer  900 kr.
Abonnenter på Information 800 kr.
Øvrige                        1100 kr.
Studerende og arbejdsløse 400 kr.

Er du ledig eller senior og IKKE medlem af IDA, kan du sende en mail om tilmelding til nbk@ida.dk for at få prisen 400 kr.

Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte formand eller næstformand for IDA Grøn Teknologi:
Ole Gerner Jacobsen, olegerner@me.com Mobil: 2386 1500
Michael Søgaard Jørgensen, msjo@plan.aau.dk Mobil: 2125 6815

Vedr. den praktiske gennemførelse af konferencen, kontakt projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, njohan@juhl-nielsen.dk, Mobil: 30952926.

 

Praktisk Info

Hvor

Christiansborg

Rigsdagsgården Fællessalen

1240 København K

Fællessalen


Hvornår

Fra mandag d. 05. maj 2014. kl 09:00

Til tirsdag d. 06. maj 2014. kl 17:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

400 kr.

Ledig

400 kr.

Seniormedlem

400 kr.

Studiemedlem

400 kr.

Firmamedlem

800 kr.

Medlem af arrangør

800 kr.

Medlem

900 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.100 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.100 kr.

Tilmeldingsfrist

01. maj 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

179


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

310257


Arrangør

IDA Grøn Teknologi