Arrangement

Optimering af katalyseteknologi og fremtiden inden for bæredygtig produktion af energi og kemikalier

Oplev den verdensførende forsker, Stig Helveg, fortælle om overfladers kemi og katalyse til løsning af energi- og miljøudfordringer. Dernæst præsenterer DTU deres spændende arbejde med bæredygtig produktion af energi og kemikalier - nu og i fremtiden.

København V

Tirsdag d. 04. september 2018

Kl. 16:45 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Program

Kl. 16:45 Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:05 At se det store i det små – katalyse på atomar-skala v/ Stig Helveg, Haldor Topsøe A/S

Kl. 18:15 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 18:45 Forskning og fremtidige muligheder v/ Rasmus Fehrmann, DTU Kemi

Kl. 20:00 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Nærmer uddybning af emnerne:

At se det store i det små – katalyse på atomar-skala v/ Stig Helveg, Haldor Topsøe A/S

Stig Helveg forsker i overfladers kemi og katalyse, og hans forskning er målrettet løsning af globale energi- og miljøudfordringer. Han er verdensførende forsker inden for brugen af elektromikroskopi til at se helt ind i katalysatorers atomare struktur – endda under realistiske gas-betingelser.

Forskning og fremtidige mugligheder v/ Rasmus Fehrmann, DTU Kemi

I "Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi" på DTU Kemi, DTU arbejder vi bredt med sigte på bæredygtig produktion af energi og kemikalier både nu og ikke mindst i fremtiden, hvor behovet vil trænge sig endnu mere på mht alternativer til den forhåndenværende teknologi.

Vi har en væsentlig aktivitet inden for rensning af røggasser fra industrielle emissionskilder samt opgradering af gasser som biogas og naturgas til energi- og kemikalieproduktion med en teknologisk og økonomisk set realistisk strategi. Ligeledes har vi stor fokus på omdannelse af biomasse til produkter med højere værdi og med potentiale for at erstatte de fossile ressourcer, der i dag dominerer markedet.

Moderne kemisk teknologiudvikling kræver detaljeret indsigt i fundamentale materialeegenskaber og avanceret proceskontrol og vores motto "Fra molekylær forståelse til industriel anvendelse" illustrerer vores dedikation til denne strategi.

Foredraget vil highlight centerets væsentligste resultater på området og vise eksempler på, hvor vi ser store perspektiver for fremtidig forskning og teknologiudvikling indenfor bæredygtig transport samt produktion af energi og kemikalier.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 04. september 2018

Kl. 16:45 - 21:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Firmamedlem

100 kr.

Medlem af arrangør

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

03. september 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

45


Ledige pladser

10


Arrangementsnr.

326765


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

BYG Sjælland, IDA Sjælland

IDA Fremtidsteknologi

IDA Kemi

IDA Mechanical

IDA Mechanical København

IDA Mechanical Nordsjælland

IDA Mechanical Sjælland

IDA Proces

IDA Sjælland